ChristenUnie/SGP regelt dat nieuw te bouwen huurwoningen betaalbaar blijven - Terugblik op en resultaten bij debatten Haagse Woonvisie

Wonendonderdag 29 juni 2017

De ChristenUnie/SGP kijkt dankbaar terug op het debat over de Woonvisie. Donderdag 29 juni rondde de Haagse gemeenteraad een cyclus af van verschillende besprekingen en debatten over het woonbeleid van de gemeente. Hierbij werd een aantal voor deze fractie belangrijke voorstellen aangenomen, onder meer voor woningen voor middeninkomens. Huurwoningen voor mensen die nét te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn schaars in Den Haag. Er worden sinds enkele jaren wel veel woningen in deze prijsklasse gebouwd, maar met de op volle toeren draaiende woningmarkt stijgen de huurprijzen van deze woningen na oplevering snel. Pieter Grinwis: “Veel huishoudens met een middeninkomen - vooral tussen modaal en anderhalf keer modaal - vallen in onze stad tussen de wal en het schip als het gaat om het vinden van voor hen betaalbare woonruimte. Het helpt dan niet om alleen betaalbare huurwoningen te bouwen, we moeten ze ook behouden. Daarom hebben we het college opdracht gegeven deze woningen ook de komende decennia betaalbaar te houden. De mogelijkheden die hiervoor zijn zullen worden onderzocht en benut.”

Bij de bespreking sloot de ChristenUnie/SGP aan op eerdere bijdragen, waarin Pieter Grinwis onder meer al aandacht vroeg voor de krappe planvoorraad, woningen voor gezinnen, voorkomen van woningsplitsingen en transparantie over de huurprijzen.  Om ook in de toekomst genoeg woningen voor gezinnen te hebben, diende de ChristenUnie/SGP een motie in die ook werd aangenomen. Pieter Grinwis: “In het Den Haag van de toekomst zijn naast grondgebonden eengezinswoningen, ook nieuwe woonvormen voor gezinnen nodig. Het door de gemeente ingestelde Woonlab gaat deze nu schetsen en aan projectontwikkelaars aanbieden om hen te prikkelen ook voor gezinnen met vernieuwende ideeën te komen.” De moties over het tegengaan van woningsplitsingen hebben we op verzoek van de wethouder aangehouden, nadat deze toezegde na het zomerreces opnieuw met de raad over onze zorgen in debat te zullen gaan.

Ook een motie om huurders beter te informeren over de totstandkoming van hun huurprijs behaalde een meerderheid. Pieter Grinwis: “Veel Hagenaars betalen te veel huur en kunnen hiertegen, geholpen door het gemeentelijke Huurteam, bezwaar maken bij de Huurcommissie. Dit is alleen niet bij iedereen bekend. De gemeente gaat nu extra zijn best doen om huurders van deze regeling op de hoogte te stellen.”

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement bouw én behoud middeldure huurwoningen86,8 kBapplication/pdfdownload
Motie bescherm huurders tegen te hoge huur169,3 kBapplication/pdfdownload
Motie inspiratieboek voor projectontwikkelaars met aantrekkelijke woonvormen gezinnen165,6 kBapplication/pdfdownload
Motie minimaal 80m2 als voorwaarde voor bouwkundig splitsen84,4 kBapplication/pdfdownload
Motie verbod woningsplitsing grondgebonden eengezinswoningen88,4 kBapplication/pdfdownload
Labels
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug

Eerdere nieuwsberichten > 2017

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari