Onze kandidaten

 • 1. Pieter Grinwis (Vruchtenbuurt)

  Den Haag is een prachtige stad, maar ook een verdeelde stad. Waar de kloof tussen zand en veen alleen maar lijkt te groeien. Ik leg mij daar niet bij neer. Voor mij is iedereen van waarde. Jong en oud, gelovig en niet-gelovig, Hagenaar en Hagenees, Scheveninger en Loosduiner. Ik ga voor een stad waar we in vrede samenleven, je waardig oud kunt worden en kinderen een duurzame toekomst hebben. Wilt u dit geluid versterken, een gemeenteraad met oog voor bewoners, een stadsbestuur dat echt naar u luistert? Kies dan op 21 maart ChristenUnie/SGP. Voor een stad waar we omzien naar elkaar en waar we het samen voor elkaar krijgen. Den Haag voor elkaar!

  TwitterFacebook
 • 2. Judith Klokkenburg (Leyenburg)

  Ik ben kandidaat voor de ChristenUnie/SGP omdat deze partij oog heeft voor kwetsbaren in onze stad; voor vrouwen die gedwongen in de prostitutie zitten, voor daklozen die geen goede hulp krijgen en voor schuldenaars die steeds verder in de schulden komen door externe factoren. De ChristenUnie/SGP streeft naar een duurzame en leefbare stad, zodat ook mijn kinderen hier gezond kunnen opgroeien, met plezier naar school kunnen gaan en vrijuit kunnen spelen in groene straten en speeltuinen. Ik ben kandidaat omdat ik mee wil werken aan een beter, leefbaar en mooi Den Haag. Een stad waar iedereen tot zijn recht kan én mag komen, waar niemand gediscrimineerd wordt en waar iedereen waardig oud kan worden. Wilt u dit ook? Stem dan 21 maart ChristenUnie/SGP!

  Facebook
 • 3. Linda Miedema-Hilhorst (Centrum)

  Ik ben Linda Miedema-Hilhorst, 33 jaar. Vrouw, moeder, projectleider. Mijn focus ligt op zorg en sociale zaken, ondermeer; - Veel is te verkrijgen en te koop, maar liefde en aandacht is niet zomaar te verkrijgen. Veel mensen die in de zorg- en welzijnssector werken zouden de oprechte aandacht graag geven, maar krijgen daar niet de ruimte voor. Terwijl weinig zaken zo helend zijn als liefde en aandacht. - Ik voel me bijzonder gelukkig als vrouw in ons land geboren en getogen te zijn. Om de mogelijkheden te hebben gekregen om me te kunnen ontplooien en om te midden van goede gezondheidszorg moeder te kunnen worden. Ik vind vrouwenrechten en emancipatie belangrijk. Het VN-verdrag van Istanbul, dat Nederland geratificeerd heeft en gaat over de aanpak van geweld tegen vrouwen mag meer aandacht krijgen. Dit verdrag vraagt bijvoorbeeld om genderbewust beleid te voeren. Emancipatie is niet af te lezen aan arbeidsmarktparticipatie.

 • 4. Koen van Haeften (Moerwijk)

  Als geboren Hagenees heb ik het beste voor met deze prachtige stad. In plaats van aan de zijlijn te roepen hoe het anders moet, wil ik me inzetten daar waar het christelijke geluid het hardst nodig is en waar het impact kan hebben. Ik ben enthousiast over het verkiezingsprogramma van de CU/SGP en om Den Haag te overtuigen dat een stem voor dit programma een waardevolle stem is! Voor een veiligere, duurzamere en hoopvolle stad!

  Facebook
 • 5. Harmjan Vedder (Rivierenbuurt)

  De ChristenUnie/SGP knokt voor kwetsbare mensen. De stad Den Haag kan en moet veel meer doen om hen hoop te bieden. Voor mensen met grote schulden, vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel in de prostitutie of jongeren die verslaafd zijn aan drugs. Help ons een verschil te maken in de gemeentepolitiek. Stem daarom 21 maart ChristenUnie/SGP.

  TwitterFacebook
 • 6. Ko van Wingerden (Duindorp)

  Ik heb me kandidaat gesteld om een bijdrage te leveren aan het welzijn van Den Haag en haar inwoners. Ik wil dit doen in de overtuiging dat ik dat niet in eigen kracht kan. Juist daarom hebben we als christelijk politieke partij de opdracht om in verantwoordelijkheidsbesef het beste te zoeken voor onze medemens en leefomgeving. Dat kan in een stad vaak meer praktisch zijn dan in de landelijke politiek. De afgelopen vier jaar heb ik me daarom met plezier ingezet voor de CU/SGP-fractie in Den Haag en wil dat de komende jaren graag voortzetten.

  Facebook
 • 7. Jony Yuen (Laakkwartier)

  Dit jaar sta ik op de kandidatenlijst van de ChristenUnie/SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen, op nummer 7. De belangrijkste beweegreden is dat ik mijn geloof een stem wil geven en mij wil inzetten voor een samenleving gestoeld op bijbelse grondvesten, waarin christelijke waarden en normen, veiligheid, gerechtigheid, vrede en recht voorop staan. Ik wil betrokken zijn bij mensen, in zorg en liefde iets betekenen voor mijn medemensen en medeburgers en mij inzetten voor een samenleving waarin onze kinderen in veiligheid en vrede kunnen opgroeien en genieten van de grootsheid van Gods schepping.

 • 8. Johan Hofland (Scheveningen-Dorp)

  Mijn naam is Johan Hofland en werk als Project Planner / Risk Manager bij Maritiem Dienstverlener Van Oord in Rotterdam. Ik ben getrouwd en woon met mijn vrouw en onze kinderen óp Scheveningen. Als jong gezin staan wij midden in de maatschappij. Hierin wil ik mij actief inzetten om onze christelijke levenswaarden uit te dragen en meehelpen met het behoud, het verdedigen en het uitbreiden van draagvlak voor onze christelijke identiteit.

 • 9. Mathilde van de Ridder (Vruchtenbuurt)

  Een stem op mij is een stem op de ChristenUnie/SGP. Een betrouwbare partij die streeft naar een vreedzaam, zorgzaam en duurzaam Den Haag.

 • 10. Evert de Niet (Geuzenwijk)

  Ik heb mij kandidaat gesteld voor de CU/SGP om de van de Schepper verkregen kwaliteiten ten dienste te stellen aan de naasten. Met de ervaring van 8 jaren als raadslid, de maatschappelijke ontwikkelingen zowel lokaal, landelijk en Europees volgende, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de fractie voor Den Haag en Scheveningen. Als christelijk-sociale partij gaan wij voor leefbare en veilige wijken met een verantwoord woongenoot en komen we op voor de zwakkeren in de maatschappij.

 • 11. Arnout Verheij (Vruchtenbuurt)

 • 12. Andreea Gavrila (Bezuidenhout)

 • 13. Sarah Gerssen (Ypenburg)

  Ik ben onderzoeker op het gebied van duurzaamheid, getrouwd en woon in Ypenburg. De liefde voor God en Zijn schepping inspireren mij enorm om mij in te zetten voor een duurzame en groene leefomgeving. Ik vind Den Haag een prachtige stad en wil met mijn kennis en ervaring graag bijdragen aan een stad waar iedereen met veel plezier kan wonen en werken. Daarnaast voel ik mij zeer betrokken bij kwetsbare groepen en in het bijzonder ouderen.

  Facebook
 • 14. Stephan van der Kolk (Geuzenwijk)

  Vrede voor de stad zoeken is voor mij zoals de Bijbelse boekenschrijver Jesaja dat bedoelde: als christen in woord en daad de betekenis van het leven met God mogen uitdragen, zodat de stadmensen de betekenis ervan mogen zien en ervaren. Als kandidaat wil ik daarom met hart en ziel vorm en inhoud geven aan de participatie in het politiek-bestuurlijk proces in Den Haag. Met een jong gezin wonend in de Geuzenwijk ervaar je dagelijks het belang van het hebben van een veilige, betrokken en aantrekkelijke stad. Den Haag moet een stad zijn waar toekomst is voor gezinnen en waar oog is voor ouderen. Dat betekent onder andere goede speelgelegenheden voor de jeugd, veilig verkeer met voldoende parkeergelegenheden, professionele mantelzorg en geen hoogbouw langs de kust. Als directeur van een basisschool in het Statenkwartier werk ik dagelijks samen met leerkrachten, kinderen, ouders en externen. Ik vind dan ook dat kinderen en volwassenen hun talenten en mogelijkheden tot ontwikkeling moeten kunnen laten komen.

 • 15. Simon Fritschij (Rustenburg/Oostbroek)

  Den Haag is een ontzettend mooie stad, maar ook een stad waar mensen aan de zijlijn staan. Ik vind het belangrijk dat we omzien naar elkaar, opstaan tegen onrecht en zuinig omgaan met onze stad. Daarbij vind ik het in het bijzonder belangrijk om een stem te geven aan die mensen die nu aan de rand van onze samenleving staan: de vluchteling die de ongeschreven regels van onze samenleving niet kent en niemand heeft die ze uitlegt, de vrouw die maar wat graag uit de prostitutie wil maar niet weet hoe ze dat ooit zou moeten doen en de student die in zijn studentenkamer vereenzaamt. Den Haag zijn we niet voor onszelf, Den Haag zijn we voor elkaar.

  Facebook
 • 16. Alette Paul (Laakkwartier)

  Graag wil ik me inzetten voor een leefbaar en bruisend Den Haag. Het programma van de CU/SGP geeft een mooie visie weer die ik van harte onderstreep. Samen maken we van den Haag een stad waarin iedereen kansen krijgt en zich thuis voelt. Maar daarvoor moet nog veel gebeuren. Daarom de slogan van CU/SGP: Den Haag voor elkaar! En zeker ook mét elkaar.

 • 17. Gerrit van den Berg (Leidschenveen)

  Ik ben getrouwd en vader van drie kinderen. Als partner en specialist familievermogensrecht en estate planning ben ik verbonden aan Limes Netwerk Notarissen. Vanuit mijn positie en professie ben ik doorgevoerd in het fijnslijpen van (juridische) regelingen, het maken van belangenafwegingen en in het bemiddelen in conflictsituaties.Ik acht het van het grootste belang dat ook (of juist) in Den Haag christelijke politiek wordt bedreven; niet alleen omdat God het van ons vraagt en het zo waard is, maar tevens omdat Zijn inzettingen ook niet-christenen ten goede komen.

 • 18. Tomasz Raginia (Vruchtenbuurt)

 • 19. Stefan Lakhichand (Laakkwartier)

  Als christen, als mens, geloof ik in een samenleving waar we er voor elkaar zijn. Een samenleving waar we naar elkaar omzien, een stad waar een ieder ongeacht cultuur, geloof of achtergrond prettig kan wonen, werken en recreëren. Ik geloof in de bijbel als basis voor mijn geloof en handboek voor mijn leven op aarde. En daarbij dat de mensen van God afkomstig zijn en allemaal met een doel de aarde bewandelen. Een ieder is uniek en heeft talenten die de samenleving kunnen versterken. Ik vind het dan ook belangrijk dat we iedereen een kans geven het beste uit zichzelf te kunnen halen. Hierin mogen we een sterkere rol nemen om de mensen die het niet alleen kunnen te helpen met opvoeding, zorg en relaties. Maar ook bij thema’s als armoedebestrijding en het stimuleren van ondernemerschap. De ChristenUnie/SGP is voor mij de partij die omziet naar datgene wat God geschapen heeft. En vanuit haar verantwoordelijkheid probeert om de stad voor al haar inwoners in de toekomst nóg mooier te maken.

  TwitterFacebook
 • 20. Marco Pronk (Duindorp)

  Mijn naam is Marco Pronk, Ik ben 41 jaar oud en woon in Scheveningen, getrouwd en 3 kinderen. Ik werk sinds september 2017 als docent verpleegkunde op het Hoornbeeck College in Gouda. Hiervoor heb ik gewerkt als verpleegkundige en na mijn bedrijfskundestudie op diverse managementfuncties in het HagaZiekenhuis, als laatste op de operatiekamers. In een tijd waar het individualisme hoog staat en weinig oog is voor “ zorgen voor elkaar “ is het mooi als je mee mag denken en participeren binnen een partij als de CU/SGP. De partijen waar deze zo belangrijke waarden hoog in het vaandel staan. Het Bijbelse fundament, elkaar lief en oog hebben voor elkaar kunnen we op alle terreinen in onze samenleving doortrekken. Hier sta ik voor en hoop dit te mogen uitdragen om zo ook in de stad als Den Haag en Scheveningen een bijdrage te kunnen leveren.

 • 21. Gerben Slings (Rustenburg/Oostbroek)

  Mijn naam is Gerben Slings, ik ben een 23-jarige student Bestuurskunde en Overheidsmanagement Duaal. Ik ben senator bij Navigators Studentenvereniging Den Haag, en actief bij PerspectieF, ChristenUnie-jongeren Den Haag. Ik ben gepassioneerd voor Den Haag en haar geschiedenis. Ik wil dat iedereen, van jong tot oud, een fijn leven heeft in onze mooie stad, dus daar zet ik me van harte voor in!

 • 22. Annelies van Everdingen (Statenkwartier)

  Mijn naam is Annelies van Everdingen, een geboren en getogen Hagenaar. Ik ben een ondernemer die een verschil wil maken in de stad waarvan ik hou. Enthousiast word ik van optimistische ondernemers die gaan voor excellentie. Ondernemen met het oog op en een hart voor de medemens. Waarbij dit alles hand in hand gaat met geloof, hoop en liefde. Want: ‘Each one of us can make a difference. Together we make change.’

 • 23. Jan Dijkshoorn (Vogelwijk)

  Graag wil ik me inzetten voor deze mooie stad aan zee. Er zijn echter in deze stad problemen die om een oplossing vragen. Te denken valt aan de groeiende tegenstelling tussen allochtonen en autochtonen, maar ook de prostitutie en vrouwenhandel moet worden aangepakt. Ten slotte: de beslissingen voor Scheveningen worden nog steeds genomen in het gemeentehuis in Den Haag waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de wensen van de Scheveningse bevolking (bijv. een tramtrace over de Westduinweg, betaald parkeren in de wijken Haven- en Geuzen- en Statenkwartier zonder voldoende draagvlak van de bewoners, een hotel aan zee, volbouwen van de haven, strandrace op zondag, etc.). Er moet meer naar de Scheveningers worden geluisterd!

 • 24. Melvin Kabelefodi (Transvaal)

 • 25. Steven Datema (Rivierenbuurt)

  Ik wil wonen in een groene, gezinsvriendelijke stad. In een buurt waarin bewoners elkaar kennen en er voor elkaar zijn als het nodig is. En in een straat die schoon en veilig is. De ChristenUnie/SGP heeft zich hier de afgelopen 4 jaar voor ingezet. Ik voel me thuis bij de ChristenUnie/SGP en zet me met de fractie graag in voor de stad waar ik in woon!

26.          Gerrit Huisman (Leyenburg)

27.          Marja de Jonge (Vruchtenbuurt)

28.          Samilia Appiah (Laakkwartier)

29.          Aart Fraanje (Bezuidenhout)

30.          Robert Nangu (Houtwijk)

31.          Mounir Aziz (Ypenburg)

32.          Ytzen Lont (Bezuidenhout)

33.          Job Wieles (Statenkwartier)

34.          Monique Rog (Loosduinen)

35.          Hedwig Lörx (Belgisch Park)

36.          George Portier (Rustenburg/Oostbroek)

37.          Daisy van den Hout (Bomenbuurt)

38.          Ineke Kouwenberg (Ypenburg)

39.          Anmar Toma (Leidschenveen)

40.          Pim Roza (Spoorwijk)

41.          Hermen Borst (Morgenstond)

42.          Patrick Vogelaar (Geuzenwijk)

43.          Roel de Wilde (Rivierenbuurt)

44.          Johan den Hartogh (Rustenburg/Oostbroek)

45.          Bert Jan Urban (Moerwijk)

46.          Ad Vastenhoud (Vogelwijk)

47.          Wim Pijl (Leyenburg)

48.          Chris Schaapman (Stationsbuurt)

49.          Menno de Bruyne (Marlot)

50.          Annemarie Pronk (Scheveningen Haven)