Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie/SGP: voorkom Haags drama met Rotterdamse warmte

uniper.jpgwoensdag 26 juni 2019 “Een duidelijker waarschuwing ga je niet krijgen”, zegt fractievoorzitter Pieter Grinwis. “De Leidse warmtepijp, waarmee in de toekomst restwarmte uit de haven van Rotterdam via leidingen naar Leiden moet worden vervoerd, blijkt te zijn uitgelopen op een drama. Het project is twee jaar vertraagd en de kosten lopen de spuigaten uit, zo bleek uit een reconstructie in NRC. Ik hoop dat het college de soortgelijke leiding van Rotterdam naar Den Haag, de Leiding door het midden, goed gaat heroverwegen.” Hij heeft het college gevraagd om duidelijk aan te geven welke lessen het trekt uit deze problematische gang van zaken bij deze gemeenten in onze regio. “Want mijn eerste reactie als ik dit lees is: moeten we die Leiding door het midden nog wel willen? Bezint eer ge begint.” lees verder
Labels
Energie

“Wethouders, kom bewoners bij plaatsing ondergrondse containers Duindorp tegemoet” - ChristenUnie/SGP: neem zorgen rond gasleidingen serieus bij plaatsing ORAC’s

ORACmaandag 24 juni 2019 “Bewoners uit Duindorp hebben al langere tijd mot met de gemeente over het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers”, aldus fractievoorzitter Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP). “Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Het is hoog tijd om de problemen en vragen rond veiligheid en parkeren echt op te lossen.” De ChristenUnie/SGP stelde vorig jaar al kritische schriftelijke vragen. Dat leverde niets op en dus roept Grinwis de wethouders Van Tongeren en Van Asten deze week naar de raadscommissie om een einde te maken aan deze onverkwikkelijke kwestie. lees verder
Labels

ChristenUnie/SGP geschrokken van ‘krepeersterkte’ Politie Eenheid Den Haag

politieauto.jpgdinsdag 18 juni 2019 “Deze situatie is onacceptabel”, zegt fractievoorzitter Pieter Grinwis. “Ik wil graag zo snel mogelijk weten wat hierachter zit. Waarom zijn het ziekteverzuim en de uitstroom zo hoog? En waarom is de onderbezetting zo groot? Ik maak me grote zorgen over de gevolgen. Zaken blijven liggen door een tekort aan mankracht. Te veel criminelen hebben vrij spel. Dat gaat ten koste van de veiligheid en leefbaarheid van onze stad.” lees verder
Labels

Reactie ChristenUnie/SGP op invulling bezuinigingen welzijnswerk

welzijn.jpgmaandag 17 juni 2019 Vandaag maakte wethouder Parbhudayal bekend hoe ze de bezuinigingen op welzijn gaat invullen. Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Aan mooie voornemens geen gebrek. Bij veel daarvan, zoals het beter inspelen op de specifieke behoefte per wijk, dacht ik: waarom is dat niet eerder doorgevoerd? Maar ondertussen wordt er fors bezuinigd, dreigen buurthuizen gesloten te worden en gaan er lagere uurtarieven gelden. Zo’n hervorming in combinatie met bezuinigingen is maar al te vaak een recept voor verschraling van het werk. Wethouder Rachid Guernaoui van Financiën heeft niet voor niets kritiek op het Rijk als het gaat om het tekort aan geld voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. En nu dreigt het college lokaal in dezelfde val te trappen.” lees verder
Labels

ChristenUnie/SGP bezorgd over gevolgen bezuinigingen dienstverlening stadsdeelkantoren

stadhuis.jpgdonderdag 06 juni 2019 Vanaf 1 juli kunnen inwoners nog maar op 2 van de 8 stadsdeelkantoren terecht voor het doen van geboorteaangifte en het aanvragen van bijvoorbeeld een rijbewijs. Fractievoorzitter Pieter Grinwis uit zijn zorgen over de gevolgen van deze rigoureuze stap in schriftelijke vragen aan het college. “Binnen de wettelijke termijn van drie dagen geboorteaangifte doen is in Den Haag nu al bijna niet te doen, laat staan na deze verandering. Je kunt een kersverse vader toch niet uren laten ronddolen in het IJspaleis of stadsdeelkantoor Escamp, omdat er geen ruimte meer was voor een afspraak?” lees verder
Labels

ChristenUnie/SGP blij met plannen Zuidwest

moerwijk.jpgdonderdag 23 mei 2019 “Het doet me goed om te lezen dat het college naar de hartenkreet van deze wijken heeft geluisterd en onze mening deelt dat het aanpakken van de problemen in Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust niet langer op zich kan laten wachten”, aldus fractievoorzitter Pieter Grinwis. “Mijn fractie heeft de afgelopen jaren meerdere malen aan de bel getrokken en het college opgeroepen tot actie. Deze wijken zijn de afgelopen jaren verwaarloosd, zijn zwaar overbelast, met een overconcentratie aan armoede, werkloosheid en andere problematiek. De balans in deze wijken is zoek, de kloof tussen veen en zand te groot. Begin vorig jaar zei ik al dat het meer ‘overleven’ dan ‘samenleven’ was in deze wijk. Ik hoop dat deze plannen het begin van een nieuw en mooier hoofdstuk betekenen voor deze wijken.” lees verder
Labels

Eerdere nieuwsberichten > 2016 > september

Geen berichten gevonden