Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat Kadernota Duurzaamheid

Pieter Grinwisdonderdag 16 mei 2019 Hieronder leest u de bijdrage van Pieter Grinwis aan het debat over de Kadernota Duurzaamheid. lees verder
Labels

ChristenUnie/SGP verontwaardigd over extra nachtvergunningen horeca - Pieter Grinwis: ‘Een pilot van tien jaar is geen pilot’

horeca.jpgdonderdag 16 mei 2019 Als het aan het college ligt, mogen vijf grootschalige horecazaken buiten de uitgaanskernen binnenkort tot zes uur ‘s ochtends openblijven. “Onbegrijpelijk”, vindt ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis. “De collega’s van Groep de Mos blijven maar roepen dat er meer reuring moet komen, en ze zijn niet de enige. Of bewoners daar blij van worden, lijkt ze weinig te kunnen schelen.” lees verder
Labels

ChristenUnie/SGP luidt de noodklok voor peuterscholen

Telraam_Kralen.JPGdinsdag 23 april 2019 Te weinig gekwalificeerd (inval)personeel, te strenge handhaving en financiële onhoudbaarheid. Het zijn de zorgen waar peuterscholen mee te kampen hebben sinds zij wettelijk onder de kinderopvang vallen. Dit moest ervoor zorgen dat kinderen met een taalachterstand zoveel mogelijk voorschoolse educatie zouden ontvangen, maar dit doel wordt totaal niet bereikt. Sterker, de gemeente verwachtte in 2018 dat 76% van de “doelgroepkinderen” deel zou nemen aan voorschoolse educatie. In werkelijkheid blijkt dit met 59% fors minder. Fractievoorzitter Pieter Grinwis luidt de noodklok: “Het is belangrijk dat jonge kinderen die een taalachterstand hebben naar de peuterschool kunnen. Maar door grote regeldruk, een tekort aan gekwalificeerd personeel én een te strenge handhaving, staat dat onder grote druk. Soms worden hele peuterklassen nu naar huis gestuurd, en dat is natuurlijk juist wat we níet willen.” lees verder
Labels
Onderwijs

Reactie ChristenUnie/SGP op jaarrekening: “Het college moet aan de bak”

Pieter Grinwisdinsdag 16 april 2019 De vandaag door Den Haag gepresenteerde jaarrekening over 2018 toont forse tekorten op jeugd en WMO. Zorgwekkend, vindt fractievoorzitter Pieter Grinwis. “Het tekort van zestien miljoen euro op WMO-voorzieningen is echt groot. Zeker als je bedenkt dat het college in het halfjaarbericht een tekort verwachtte van 5,6 miljoen euro. En bij jeugdzorg zien we in iets mindere mate een vergelijkbaar beeld met een tekort van uiteindelijk ruim 8 miljoen euro versus een eerder verwacht tekort van 5,7 miljoen euro. Duidelijk is dat, nu de gedecentraliseerde taken voor jeugdzorg en WMO helemaal uitgekristalliseerd zijn, er structureel te weinig geld beschikbaar is voor deze cruciale gemeentelijke taken. Dat beeld zien we overal in ons land. Hoog tijd dat het college luid op de deur bonst bij het kabinet.” lees verder
Labels

ChristenUnie/SGP en D66 in actie tegen motorherrie

motoren scheveningen.jpgdinsdag 16 april 2019 ChristenUnie/SGP en D66 vinden dat het maar eens afgelopen moet zijn met de racende en ronkende motoren op de wegen naar het Scheveningse strand. Met de meivakantie voor de deur en de zomer in aantocht sporen de raadsleden Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Dennis Groenewold (D66) de gemeente met een actieplan aan de geluidsoverlast en snelheidsovertredingen op Scheveningen nu écht stevig aan te gaan pakken. “De Scheveningers hebben recht op een verkeersveilige zomer zonder al dat geluidsgeweld”, aldus Pieter Grinwis. lees verder
Labels
Scheveningen

Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat Integraal Veiligheidsplan

Pieter Grinwisdonderdag 04 april 2019 Hieronder leest u de bijdrage van Pieter Grinwis aan het debat over het nieuwe veiligheidsbeleid. Een plan met het beleid voor de komende vier jaar waar de fractie over het algemeen tevreden over is. lees verder
Labels
Drugs
Mensenhandel en prostitutie