Home

Werf vrijwilligers zonder tussenkomst salafistische organisaties

vuurwerk01/12/2016 Het is inmiddels traditie in Den Haag dat vrijwilligers de politie tijdens de nieuwjaarsnacht in met name de Schilderswijk een handje helpen bij het bewaken van de orde en het bevorderen van de leefbaarheid. Tot op heden verloopt deze werving, ondanks herhaaldelijk protest van onder andere de ChristenUnie/SGP, via verschillende organisaties, waaronder de As-Soennah moskee. Dat moet anders. Raadslid Pieter Grinwis: "De politie is de baas op straat. Laat ze dan ook de regie voeren bij de werving van vrijwilligers. Het is niet goed dat de werving van vrijwilligers wordt uitbesteed aan bijvoorbeeld de As-Soennah moskee. Een moskee die door niet-salafistische moslims als intimiderend kan worden ervaren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? De rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de overheid mogen immers nooit in het gedrang komen." lees verder

Westduinweg: kind van de rekening - Reactie ChristenUnie/SGP op Verkeersvisie Scheveningen

Westduinweg28/11/2016 Afgelopen vrijdag was het zo ver: na ruim een jaar te hebben gewacht kwam de Verkeersvisie Scheveningen naar buiten. Goede maatregelen - zoals betere bewegwijzering, het duidelijk aangeven van lege én volle parkeerplaatsen en goede fietsroutes - zijn afgewisseld met minder goede keuzes. De ChristenUnie/SGP-fractie maakt zich zorgen of de Scheveningers zelf wel voldoende baat hebben bij deze visie. Raadslid Pieter Grinwis: "Neem bijvoorbeeld de Westduinweg. Die dreigt nu het kind van de rekening te worden. Terwijl de leefbaarheid rond de Westduinweg nu al enorm onder druk staat, kiest het college ervoor alle verkeersstromen in dit deel van Scheveningen te concentreren op deze toch al overvolle weg.” lees verder

Waardig oud worden

Oude vrouw in rolstoel23/11/2016 Meer aandacht voor zingevingsvraag eenzame ouderen

Gisteren presenteerden de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie, Omroep MAX en seniorenorganisaties KBO-PCOB het ‘zilveren stembusakkoord’, waarmee zij pleiten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben. De ChristenUnie/SGP Den Haag sluit zich aan bij dit pleidooi en hoopt dat deze gezamenlijke inspanning ook bijdraagt aan het bestrijden van eenzaamheid onder Haagse ouderen. lees verder

Aantal daklozen stijgt, Haagse politiek bezorgd

bankje in park16/11/2016 Het aantal dak- en thuislozen in Den Haag stijgt. Sliepen er een half jaar geleden 95 daklozen in de nachtopvang, nu zijn dat er al 185. Dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling, zo vinden ... lees verder

Bijdrage ChristenUnie/SGP begrotingsbehandeling: kracht en kwetsbaarheid

Pieter Grinwis04/11/2016 Lees hieronder de bijdrage van ChristenUnie/SGP aan de begrotingsbehandeling. lees verder