Home

Maatjesprojecten mogen niet ten onder gaan aan eigen succes

cu-sgp-vierkant29/08/2016 Steeds vaker doen mensen met een beperking of andere problemen een beroep op maatjes, ook wel buddy’s genoemd. Met deze stijging dreigt het werk aan zijn eigen succes ten onder te gaan: de grote stijging kan niet meer het hoofd worden geboden. Raadslid Pieter Grinwis: “Organisaties als Buddy Netwerk hebben een beperkte gemeentelijke financiering om vrijwilligers te begeleiden. Door de grote vraag naar maatjes is het maximum bereikt, waardoor mensen onnodig op een wachtlijst staan. Als we iets meer middelen beschikbaar stellen, kunnen nog meer mensen geholpen worden. En we voorkomen dat zwaardere zorg voor hen nodig is.” lees verder

Ondernemer mag niet de dupe worden van zondagsopenstelling Haagse Markt - ChristenUnie/SGP stelt schriftelijke vragen over collegebesluit

HaagseMarktNieuw304/07/2016 Afgelopen week besloot het Haagse stadsbestuur tot een pilot met drie koopzondagen op de Haagse Mart. Iedere laatste zondag van de maanden juli, augustus en september gaat de Haagse Markt een extra dag open, naast de reguliere marktdagen op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Het college van B&W hield zich bij dit besluit niet aan zijn toezegging om eerst de gemeenteraad te consulteren alvorens tot eventuele zondagsopenstelling op de Haagse Markt over te gaan. Raadslid Pieter Grinwis: “Dat is niet netjes, maar wat mij meer zorgen baart zijn de gevolgen voor de marktondernemers die niet mee willen doen aan de zondagsopenstelling.” De Haagse ChristenUnie/SGP-fractie heeft deze kwestie aan de orde gesteld door schriftelijke vragen te stellen. lees verder

Bijdrage Programmarekening 2015

klant-betaalt-factuur-niet30/06/2016 Voorzitter, de jaarrekening is een indrukwekkend pak papier, waarmee het college invulling geeft aan zijn verantwoordingsplicht aan de raad over 2015 voor ruim 2,5 miljard euro aan lasten. Om te ... lees verder

Intimidatie op straat strafbaar stellen

intimidatie17/06/2016 ChristenUnie/SGP en het CDA willen straatintimidatie in de Haagse APV (Algemene Plaatselijke Verordening) opnemen. Dat betekent dat straatintimidatie strafbaar wordt. Daarvoor hielden beide fracties een vurig pleidooi in het veiligheidsdebat van afgelopen donderdag. Fractievertegenwoordiger Anil Kumar (ChristenUnie/SGP): "Straatintimidatie is aan de orde van de dag. Dagelijks hebben met name vrouwen in onze stad last van mannen die seksueel getinte en laatdunkende opmerkingen maken in hun richting. Dat doen ze vaak intimiderend en soms zelfs bedreigend. Dat geeft vrouwen een onveilig gevoel op straat. Wat onze fracties betreft is dit onacceptabel en wordt dit hard aangepakt. Vrouwen moeten in onze stad normaal en veilig over straat kunnen. " Daniëlle Koster, raadslid voor het CDA vervolgt: “De burgemeester gaat nu onderzoeken of intimidatie op straat strafbaar gemaakt kan worden en dat is een belangrijke stap. Hiermee wordt erkend hoe vervelend en beangstigend dit is voor vrouwen.” lees verder

ChristenUnie/SGP doet voorstel tot overdracht gemeenschappelijke kernwaarden aan statushouders

wordcloudivvluchtelingen14/06/2016 De Haagse ChristenUnie/SGP-fractie heeft een initiatiefvoorstel gepresenteerd onder de titel "waardig welkom" om statushouders kennis te laten maken met Nederlandse waarden en normen. Daarin doet deze fractie concrete voorstellen om onze gemeenschappelijke kernwaarden over te dragen aan nieuwe Hagenaars. Na een pleidooi van de ChristenUnie/SGP voor waardenoverdracht aan gevluchte nieuwkomers in februari, dat werd omarmd door het Haagse stadsbestuur, komt deze fractie nu met voorstellen hoe de kennismaking met de voor ons samenleven fundamentele waarden vorm en inhoud te geven. Raadslid Pieter Grinwis: "In het lokale vluchtelingendebat ging tot voor kort alle aandacht uit naar het bieden van onderdak, het leren van de taal en het laten participeren van vluchtelingen. Super belangrijk natuurlijk, maar voor een geslaagde integratie is meer nodig. Het is essentieel dat vluchtelingen niet alleen fysiek naar ons land verhuizen, maar ook mentaal. Daarvoor is het kennen en erkennen van onze Nederlandse kernwaarden noodzakelijk." lees verder