Home

Leerplan nodig om uit de schulden te blijven

geld30/09/2016 De Haagse ChristenUnie/SGP-fractie heeft tijdens de raadsvergadering op donderdag 29 september een motie ingediend om een leerplan toe te voegen aan het Jongeren Perspectief Fonds, waarmee de gemeente schulden van jongeren opkoopt. Raadslid Pieter Grinwis: “We zijn blij met de tweede kans die met dit fonds de jongeren, die zichzelf uitzichtloos in de schulden hebben gewerkt, wordt geboden. Doordat de gemeente de schulden voor een groot deel opkoopt, valt een last van hun schouders en kunnen deze jongeren weer aan hun toekomst werken. Maar net als dat je je eetpatroon verandert als je wilt afvallen, moet je ook je gedrag veranderen om uit de schulden te blijven. Dat kan heel goed met een leerplan van bijvoorbeeld het NIBUD. Met deze aangenomen motie zorgen we ervoor dat de jongeren die zonder schulden verder mogen er wel wat van leren. Want wat zou mooier zijn dan dat de schuldenaren van nu, de schuldhulpmaatjes zijn van de toekomst.” lees verder

Fietsvriendelijker Soestdijkseplein eindelijk op handen

Pieter soestdijkseplein29/09/2016 Het Soestdijkseplein wordt na herhaaldelijk aandringen van de ChristenUnie/SGP eindelijk onder handen genomen en fietsvriendelijker gemaakt. Een motie hierover werd breed gesteund. Raadslid Pieter Grinwis: “Al vele malen heb ik aandacht gevraagd voor dit onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeersknelpunt, waar je als fietser makkelijk van je sokken wordt gereden. Het is misschien wel de meest fietsonveilige plek van Den Haag. De aanpak van het Soestdijkseplein staat al vanaf 2012 op de agenda, maar wordt steeds uitgesteld. Door deze breed ondersteunde motie komt daar nu eindelijk verandering in.” lees verder

Schuldenplan college gaat voorbij aan noodzakelijke gedragsverandering

klant-betaalt-factuur-niet15/09/2016 Donderdag debatteerde de commissie samenleving over het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening. Dit punt was geagendeerd door de ChristenUnie/SGP-fractie. Kern van het beleidsplan is de lasten van schuldenaars te verlichten en hen te ontzorgen.
Fractievertegenwoordiger Anil Kumar: “Mijn fractie kan met veel acties uit deze aanpak goed uit de voeten. Veel van onze punten, zoals aandacht voor kwaadwillende incassobedrijven en een schuldhulpkaart – ‘landkaart’ die het voor maatjes en schuldenaren makkelijker maakt om hulp te vinden -, zijn terug te vinden. Maar het voorstel van het college gaat de echte vraag uit de weg: hoe verander je het gedrag van iemand die door eigen schuld in de schulden is geraakt? Schulden opkopen lijkt interessant, maar als dat niet gepaard gaat met gedragsverandering, dragen we alleen maar water naar zee. Daar baal ik van.” lees verder

Eerste reactie ChristenUnie/SGP op nieuwe begroting

Pieter Grinwis14/09/2016 Op 13 september presenteerde het Haagse stadsbestuur zijn begroting voor 2017-2020 met veel aandacht voor de aanpak van werkloosheid. Raadslid Pieter Grinwis: "Al een aantal jaar groeit de Haagse economie, maar in plaats van dat het aantal bijstandsgerechtigden daalt, stijgt het. Dat er onorthodoxe maatregelen nodig zijn om mensen aan het werk te krijgen, is wel duidelijk. Maar de kunstbanen van Baldewsingh kunnen we missen als kiespijn. Juist nu moet je met ondernemers om tafel, hen uitdagen en het voor hen aantrekkelijk maken meer mensen in dienst te nemen, maar wat doet het college? Dat doet de luiken naar bedrijven dicht en probeert het banenwiel zelf uit te vinden. Terwijl ondernemers staan te trappelen bijvoorbeeld leerwerktrajecten aan te bieden, zegt het college: we doen het zelf wel. Een gemiste kans!” lees verder

Voorstel CU/SGP voor betere toegankelijkheid evenementen voor mindervaliden aangenomen

rolstoel-61008/09/2016 De Haagse ChristenUnie/SGP-fractie diende donderdagavond tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces een motie in die stimuleert dat mindervaliden goede toegang krijgen tot evenementen. Deze werd met brede steun van de raad aangenomen. Raadslid Pieter Grinwis: “In Den Haag zijn er veel evenementen en festivals. Voor mindervaliden is het vaak lastig om een evenemententerrein op te komen, omdat te weinig rekening gehouden wordt met hun beperking. Niet ieder terrein is even goed toegankelijk te maken, maar we willen dat organisatoren in ieder geval kijken wát ze hieraan kunnen doen en zich inspannen voor zo goed mogelijk toegankelijke evenementen. Vanaf nu wordt het een expliciete eis bij de vergunningaanvraag van evenementen om hier aandacht aan te besteden. Organisatoren dragen hierdoor bij aan een stad waar iedereen mee kan doen.” lees verder