Blijf gezinnen ruimte bieden in Den Haag - Verbied het splitsen van eengezinswoningen

Wonendonderdag 01 juni 2017

In het debat over de Woonvisie pleit de ChristenUnie/SGP voor nieuwe woonruimte voor gezinnen en een verbod op het splitsen van bestaande eengezinswoningen. Hoewel de fractie blij is dat er nu duidelijke splitsingsregels komen die gelden voor de hele stad, houdt het stadsbestuur de optie open om eengezinswoningen te splitsen. Raadslid Pieter Grinwis: “We zijn na Amsterdam al de stad met het kleinste aandeel eengezinswoningen met ongeveer 21%. Laten we alsjeblieft zuinig zijn op de eengezinswoningen die we nog hebben in onze stad. Dat is bovendien ook beter voor de leefbaarheid van de vaak wat oudere stadswijken.”

Dat het lastig is voor gezinnen om geschikte woonruimte te vinden is al langer een probleem. Pieter Grinwis: “Om me heen zie ik genoeg twintigers in de stad komen wonen, maar weer vertrekken als ze zich met een gezin willen settelen. Natuurlijk is de ruimte in een stad beperkt en kan niet iedereen een tuin hebben. Maar bij veel gezinnen leeft deze wens wel. Om hen een plek te blijven bieden wil ik dat er - naast dat er waar mogelijk eengezinswoningen worden bijgebouwd - gekeken wordt naar innovatieve woonvormen, waar gezinnen met dito woonwensen toch een toekomst in onze mooie stad hebben.”

Veel meer betaalbare huurwoningen nodig voor de middeninkomens

Pieter Grinwis: “Er is een groot tekort aan woningen met een huur tussen de €710 en €900 à €1000. Dit zijn woningen die broodnodig zijn voor mensen met een inkomen tussen modaal en anderhalf modaal, zoals een leraar of politieagent, voor mensen die moeten doorstromen uit de sociale woningbouw en voor de steeds grotere groep met flexibele contracten of een bestaan als zzp’er.” Er worden nu wel woningen gebouwd in deze prijsklasse en de wethouder heeft forse ambities, maar na oplevering blijkt dat ze tóch vaak duurder zijn, of dat al snel worden. De ChristenUnie/SGP wil dat het college onorthodoxe maatregelen neemt, waardoor deze woningen voor de middenklasse worden behouden. Pieter Grinwis: “Onlangs heeft Amsterdam aangekondigd extra bindende voorwaarden te gaan stellen bij nieuwbouwprojecten, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de huurprijs voor tientallen jaren in een erfpachtcontract of door een maximuminkomen bij een bepaalde huurprijs. Zo behoud je betaalbare woningen voor de middenklasse. De wethouder moet deze onorthodoxe maatregelen ook hier onderzoeken en zo mogelijk snel doorvoeren.”

Labels
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug

Eerdere nieuwsberichten > 2017

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari