Home

Ondernemers verdienen dezelfde toegang tot Haagse armoederegelingen als particulieren

ZZPers28/04/2017 De Haagse ChristenUnie/SGP heeft in schriftelijke vragen aan het college gevraagd om gelijke behandeling van ondernemers en particulieren in het lokale armoedebeleid. Raadslid Pieter Grinwis: “Den Haag heeft een ruimhartig armoedebeleid. Dat staat buiten kijf. Het armoedebeleid is echter alleen ruimhartig voor particulieren, niet voor ondernemers. Zo heb je als particulier met een laag inkomen recht op kwijtschelding van gemeentelijke lasten, maar als ondernemer met een laag inkomen heb je dat recht niet, tenzij je bijstand ontvangt. In andere gemeenten, zoals in Amsterdam, Rotterdam en Zoetermeer, worden ondernemers en particulieren wel gelijk behandeld als het gaat om kwijtschelding van gemeentelijke lasten. De ChristenUnie/SGP wil dat Den Haag dat voortaan ook doet.” lees verder

Haags college negeert in ambitieuze woonvisie gewone gezinnen

Rijtjeshuis.jpg19/04/2017 Den Haag staat de komende decennia voor een enorme woningbouwopgave. In de vandaag verschenen Woonvisie kiest het college voor het bouwen van woningen voor allerlei doelgroepen: 30% sociale woningbouw voor mensen met een kleine beurs, 20% middeldure huurwoningen voor mensen met een iets grotere beurs, kleine koopwoningen voor starters, studentenwoningen voor de groeiende studentenpopulatie en woonoplossingen voor ouderen. De categorie die nadrukkelijk ontbreekt zijn de eengezinswoningen voor gewone gezinnen. Dat vindt de ChristenUnie/SGP niet alleen teleurstellend, maar ook zeer onverstandig. lees verder

Reactie programmarekening 2016: bijstand en zorg de zorgenkindjes van Den Haag

Euros18/04/2017 Het begint een echte Haagse traditie te worden: ieder jaar blijft er geld over. In 2016 € 57,1 miljoen op een begroting van ongeveer € 2,4 miljard. Dat klinkt mooier dan het is. Voor een deel lukt het de gemeente namelijk niet het geld uit te geven aan de doelen waar het voor begroot was. lees verder

ChristenUnie/SGP wil sneller de juiste zorg bij mensen

Oude handen en zorg.jpg13/04/2017 Vanavond bespreekt de Haagse gemeenteraad het rapport van de Rekenkamer Den Haag over de obstakels in de toegankelijkheid van de zorg in Den Haag. In dat rapport kraakte de Rekenkamer harde noten over de toegankelijkheid van de maatschappelijke ondersteuning in Den Haag. Deze moet beter. Wethouder Klein heeft al een aantal aanbevelingen opgepakt, maar er is meer nodig. De ChristenUnie/SGP komt daarom met twee gerichte voorstellen om de Haagse zorg toegankelijker te maken. lees verder

Pasen vieren op Haagse scholen? Reactie Pieter Grinwis op openingsartikel AD

Pieter Grinwis12/04/2017 Jezus is opgestaan, Hij leeft, Hij is Heer. Dat is Pasen. Het cruciale feest voor christenen. Zonder de dood en opstanding van Jezus had het hele christendom niet bestaan. Het is geweldig als de ... lees verder