Home

Leden campagneteam gezocht!

20170802_11512502/08/2017 Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Bij deze verkiezingen wil de ChristenUnie/SGP Den Haag het beste resultaat ooit neerzetten. De voorbereidingen voor de campagne zijn al in volle gang en daarbij kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Dus ben je enthousiast voor christelijke politiek in Den Haag en wil jij hier een steentje aan bijdragen in aanloop naar 21 maart? Lees dan verder. lees verder

Laat Scheveningen haven een echte haven zijn en blijven

Scheveningen_Haven12/07/2017 De ChristenUnie/SGP heeft in de laatste gemeenteraadsvergadering opgeroepen om nieuwe gebouwen en langdurige activiteiten die niet bij een haven passen, daar ook niet meer toe te staan. Raadslid ... lees verder

Bijdrage Algemene beschouwingen 2017

Pieter Grinwis06/07/2017 Bouwen én bewaren

Voorzitter, we zijn al weer toe aan de laatste Algemene Beschouwingen in deze raadsperiode, uw eerste algemene beschouwingen in deze raad. Althans beschouwingen; u bent vandaag meer overladen met moties dan met beschouwingen: met visies op en bespiegelingen over onze mooie stad. Ook mijn termijn zal het midden houden tussen een beschouwing en een aanleiding om u te verblijden met enkele mooie moties. lees verder

Hoog tijd voor actie tegen straatintimidatie in Den Haag

Vrouw06/07/2017 De Haagse fracties van ChristenUnie/SGP en CDA willen dat er in Den Haag een brede aanpak komt tegen intimiderend gedrag tegen vrouwen op straat. CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster en ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Straatintimidatie is onacceptabel en mag niet langer worden getolereerd in Den Haag. Het is hoog tijd dat we hiertegen in actie komen. Iedere vrouw, of welke persoon dan ook, moet veilig over straat kunnen in Den Haag, zonder te worden lastig gevallen, gekwetst, beledigd, bedreigd of beperkt in het gevoel van persoonlijke vrijheid.” Bij de Algemene Beschouwingen aanstaande donderdag doen beide fractievoorzitters een voorstel om tot een actieplan tegen straatintimidatie te komen. lees verder

ChristenUnie/SGP regelt dat nieuw te bouwen huurwoningen betaalbaar blijven - Terugblik op en resultaten bij debatten Haagse Woonvisie

Wonen29/06/2017 De ChristenUnie/SGP kijkt dankbaar terug op het debat over de Woonvisie. Donderdag 29 juni rondde de Haagse gemeenteraad een cyclus af van verschillende besprekingen en debatten over het woonbeleid van de gemeente. Hierbij werd een aantal voor deze fractie belangrijke voorstellen aangenomen, onder meer voor woningen voor middeninkomens. Huurwoningen voor mensen die nét te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn schaars in Den Haag. Er worden sinds enkele jaren wel veel woningen in deze prijsklasse gebouwd, maar met de op volle toeren draaiende woningmarkt stijgen de huurprijzen van deze woningen na oplevering snel. Pieter Grinwis: “Veel huishoudens met een middeninkomen - vooral tussen modaal en anderhalf keer modaal - vallen in onze stad tussen de wal en het schip als het gaat om het vinden van voor hen betaalbare woonruimte. Het helpt dan niet om alleen betaalbare huurwoningen te bouwen, we moeten ze ook behouden. Daarom hebben we het college opdracht gegeven deze woningen ook de komende decennia betaalbaar te houden. De mogelijkheden die hiervoor zijn zullen worden onderzocht en benut.” lees verder