Home

Maak fietsparkeren voor mensen met een beperking overal mogelijk - ChristenUnie/SGP: introduceer fietsparkeersticker

Fietsen Den Haag13/06/2018 De ChristenUnie/SGP wil dat mensen met een beperking hun fiets overal mogen stallen. Daarvoor zal de fractie pleiten tijdens een commissievergadering woensdagmiddag. Nu mogen fietsen in de binnenstad en rondom stations alleen bij een fietsenstalling geplaatst worden, maar voor mensen die slecht ter been zijn, zijn die vaak te ver weg of moeilijk te bereiken. Wil je een winkel in de Grote Marktstraat bezoeken, dan kan je je fiets achter de Hema of Bijenkorf zetten, of deze in de zijstraten er tussen proppen. Niet te doen voor mensen met een beperking, aldus Judith Klokkenburg, fractievertegenwoordiger van de ChristenUnie/SGP. “Deze groep mensen zijn, met een al dan niet aangepaste fiets, zelfredzaam en kunnen prima zelf een boodschap doen. Als ze maar niet zo ver hoeven te lopen. En dat is maar al te vaak wel zo. Nu kun je ervoor kiezen in de binnenstad wel je fiets voor een winkel neerzetten, maar dan is het risico er dat deze is weggehaald als je weer buiten komt. En dát wil je al helemáál niet.” lees verder

Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat over coalitieakkoord 2018-2022

Pieter Grinwis06/06/2018 Voorzitter, om te beginnen een hartelijke felicitatie aan Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks met hun coalitieakkoord. En om maar met de deur in huis te vallen: wat een feest van herkenning toen ... lees verder

ChristenUnie/SGP: “Voorkom dat gemeente Den Haag in financiële degradatiezone belandt”

Spaarvarken06/06/2018 De ChristenUnie/SGP maakt zich zorgen over de verslechtering van de financiële positie van de gemeente Den Haag. Bij het vorige coalitieakkoord in 2014 trok fractievoorzitter Pieter Grinwis hierover al stevig aan de bel, en nu de gemeente nog veel meer op haar reserves is ingeteerd en gaat interen dan toen voorzien, is een alarmsignaal helemaal op zijn plaats. “Terwijl in de crisisjaren de Haagse financiën zeer gezond zijn gemaakt, zijn we in rap tempo aan het afzakken van de nationale subtop naar de degradatiezone van financieel gezonde gemeenten. Met het coalitieakkoord van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks lijken we deze trend van verslechtering onverminderd voort te zetten. Mijn partij vindt dat onverantwoord en zal vandaag het nieuwe college oproepen het stadhuis niet verder financieel uit te wonen, maar de gemeentefinanciën houdbaar te maken voor de toekomst.” lees verder

“Groen, voor elk wat wils en financieel wankel” - Reactie ChristenUnie/SGP op coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities”

Pieter Grinwis30/05/2018 De ChristenUnie/SGP feliciteert Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks met het coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities”. Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Het is goed voor Den Haag dat de vier grootste partijen er samen uit zijn gekomen”. Het akkoord biedt veel mooie aanknopingspunten. “We zien diverse van onze aangenomen moties en andere punten, waarvoor we ons hebben ingezet, terug in het coalitieakkoord. Bijvoorbeeld een stevigere aanpak van mensenhandel, bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, 30% sociale woningbouw bij alle nieuwbouw, meer geld voor verkeersveiligheid en beter luisteren naar bewoners bij invoering betaald parkeren. Ook is het goed dat veel investeringen in een duurzamere en beter bereikbare stad worden aangekondigd. Alleen wel zonde dat om tienduizenden woningen van het gas af te halen en aan te sluiten op duurzame warmte, eerst de leverancier van die duurzame energie, Eneco, in de uitverkoop gaat. Zo wordt de kip met de gouden eieren geslacht. Verder vind ik het echt jammer dat er geen einde aan de raamprostitutie komt in Den Haag, maak ik mij zorgen over de beperkte investeringen in woningbouw en mis ik de aandacht voor thuiszorg en dagbesteding, maar ook de waarde van kerken en andere religieuze gemeenschappen voor Den Haag wordt niet genoemd.” lees verder

Bijdrage ChristenUnie/SGP bij het debat over de As-Soennah moskee (ongewenste financiering)

moskee18/05/2018 Voorzitter, bij godsdienstvrijheid moet er sprake zijn van wederkerigheid. Het is om die reden hemeltergend dat hier vanuit onvrije landen geld wordt gestopt in islamitische organisaties, terwijl je in sommige landen waar het  geld vandaan komt nog niets eens een kerk mag bouwen of een bijbel bij je mag hebben. Daar moet het kabinet een stokje voor steken en dat gaan ze hopelijk snel doen. lees verder