Home

Vragen over coronamaatregelen aan het college

Pieter Grinwis24/03/2020 Sinds het uitbreken van de coronacrisis, staat de wereld op z’n kop. De gevolgen zijn immens en voelbaar tot in onze mooie stad achter de duinen. Het meest pijnlijk voor patiënten, voor ouderen en jongeren in een kwetsbare positie, voor ondernemers die hun omzet in een oogwenk zagen verdampen en natuurlijk voor veel medewerkers in de zorg. Tegelijk passen de meeste inwoners van onze stad zich gelukkig zonder heel veel moeite aan aan de in een paar weken dramatisch gewijzigde omstandigheden. Mijn zorg als lokale volksvertegenwoordiger gaat in deze tijden van coronacrisis vooral uit naar de gezondheid van u allemaal, naar hen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning van anderen en naar hen, kinderen en ouderen, voor wie het thuis niet veilig en vertrouwd is. lees verder

ChristenUnie/SGP en PvdA willen universiteit inzetten om beleid te toetsen

Campus_Den_Haag_Universiteit_Leiden_01.jpg11/03/2020 Haagse kennisinstituten zoals de Campus Den Haag - Universiteit Leiden moeten het economisch beleid van de gemeente toetsen, vinden de PvdA en ChristenUnie/SGP. Hiervoor zullen raadsleden Bülent Aydin (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) vandaag pleiten tijdens het debat over de economische visie van het stadsbestuur. Op dit moment is het onvoldoende helder of de genomen economische maatregelen in de visie de juiste zijn en wat de daadwerkelijke effecten van de maatregelen zijn, zo blijkt ook uit onderzoek van de Rekenkamer. Het is bijvoorbeeld volstrekt onduidelijk of de evenementen en toeristische attracties waarin het stadsbestuur investeert daadwerkelijk leiden tot meer banen. Dit vaststellen is geen sinecure en daarom heeft het college het voornemen om elk najaar over ‘de staat van de Haagse Economie’ te rapporteren en hierbij kunnen kennisinstellingen volgens de PvdA en ChristenUnie/SGP een belangrijke rol spelen. lees verder

Bijdrage Pieter Grinwis aan debat over de Binckhorst

Pieter Grinwis05/03/2020 Omgevingsplan, uitnodigingsplanologie, gebiedspaspoorten… aan dure woorden geen gebrek. Maar hoe duurder de woorden, hoe leger de huls. Althans, dat gevoel bekruipt me weleens. En dan een wethouder die zegt: “Ja, het is anders, het is even wennen, het komt allemaal wel goed... Tegen de tijd dat de woningen er staan, mag je er van uitgaan dat de voorzieningen er ook zijn. Tegen de tijd dat de 10.000 mensen er wonen, mag je er vanuit gaan dat het er allemaal wel is. Het gaat zichzelf wel reguleren, het komt wel goed.” En meer van dat soort bezweringsformules. Ik krijg bijna de neiging om hier Jan Schaefer te citeren. lees verder

ChristenUnie/SGP wil zo snel mogelijk uitbreiding van Haagse Pandbrigade

pandbrigade20/02/2020 Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Onze stad groeit en we kampen met woningnood. Om de leefbaarheid en veiligheid in onze Haagse wijken te beschermen, is de Haagse Pandbrigade van levensbelang. Onlangs ontdekten deze mensen bijvoorbeeld de bizarre huurprijs van €2400 voor een woning van 86m2. Dat is toch ongehoord?! Deze en andere misstanden als overbewoning, hennepkwekerijen en illegale gokpaleizen moeten hard worden aangepakt. Daarvoor hebben we zo snel mogelijk extra pandbrigadiers nodig.” lees verder

Bijdrage Pieter Grinwis bij de begroting 2020-2023

Pieter Grinwis20/02/2020 Voorzitter. Er is iets geks met deze begroting aan de hand. Een discrepantie tussen hoe omgegaan wordt met de nood in de zorg en de nood in onze volkshuisvesting. Laat ik dat illustreren met twee ... lees verder