Resultaten

De resultaten van ons werk in de gemeenteraad in de periode 2022-2026. Meer weten over een bepaald onderwerp? Klik op het resultaat of vraag het aan ons!

Raad 11 juli 2024
Aangenomen amendement formuleer wanneer Haags Plan Einstein een succes is
Aangenomen motie softdrugsverbod in de Uithof
Aangenomen motie neem handelingssnelheid op in prestatieafspraken
Aangenomen motie uniform protocol cameratoezicht

Raad 10 juli 2024
Aangenomen motie onderhoud, óók bij sloopplannen
Aangenomen motie Stolpersteine verdienen maatwerk
Aangenomen motie versterk het initiatief van de raad

Raad 20 juni 2024
Aangenomen motie onderzoek impact zero-emissie Haagse Markt voordat je besluiten neemt
Aangenomen motie randvoorwaarden pilots
Aangenomen motie buurtkamer van, voor en door de buurt

Raad 30 mei 2024
Aangenomen motie geen oplossing nodig voor een niet-bestaand probleem
Aangenomen motie monitor gevolgen voor specialistisch onderhoud monumentale panden
Aangenomen motie houd het HMC bereikbaar, ook voor leveranciers

Raad 25 april 2024
Aangenomen amendement behoud van de visafslag was, is én blijft een doel
Aangenomen motie geef niet op

Raad 4 april 2024
Aangenomen motie vind niet telkens het wiel opnieuw uit
Aangenomen motie groene abri's

Raad 14 maart 2024

Aangenomen motie eerst een gebiedsvisie, daarna een NvU
Aangenomen motie geef energiecoöperaties de ruimte
Aangenomen motie Rijk, draag uw stenen bij
Aangenomen motie maak werk van integratie
Aangenomen motie behoud gevel en trappenhuis van De Populier

Raad 15 februari 2024
Aangenomen motie voorrang voor ouderen uit Waldeck

Raad 25 januari 2024

Aangenomen amendement de beste oplossing is niet altijd de goedkoopste
Aangenomen amendement evalueer de verordening jeugd
Aangenomen motie geen haastige besluitvorming
Aangenomen motie faciliteer het buurtpreventieteam beter
Aangenomen motie zet zorgtijd in voor zorg, niet voor declaraties
Aangenomen motie tabak van tabak

Raad 21 december 2023
Aangenomen motie woord & daad

Raad 20 december 2023
Aangenomen motie hou je aan de regels
Aangenomen motie geen aannames met veiligheid
Aangenomen motie een tussenvoorziening voor jonge kinderen
Aangenomen motie een jeugdboa voor elke wijk, betaald door het rijk 
Aangenomen motie monitor grondrechten

Raad 14 december 2023
Aangenomen amendement een schone binnenstad
Aangenomen amendement alleen hoogteaccenten bij voorzieningenclusters, OV-knooppunten of kruisingen
Aangenomen amendement eerlijk parkeren in Zuidwest
Aangenomen amendement verdichting niet ten koste van beeldkwaliteit
Aangenomen motie autoluwe binnenstadsentree Westeinde
Aangenomen motie betrek maatschappelijke en religieuze organisaties in de binnenstad
Aangenomen motie geef updates over claim
Aangenomen motie plek voor studenten
Aangenomen motie laat afbouw autoverkeer Zuidwest oplopen met investeringen in OV
Aangenomen motie maak ruimte voor religie
Aangenomen motie extra aandacht voor dak- en thuisloze vrouwen
Aangenomen motie een algeheel lokaal voederverbod

Raad 30 november 2023
Aangenomen motie maak plint Assumburgweg betaalbaar 
Aangenomen motie borging deelvervoer tot in lengte van dagen
Aangenomen motie communiceer eerlijk over parkeerplekken en kosten
Aangenomen motie concrete hulp en ondersteuning voor maatschappelijke en religieuze organisaties
Aangenomen motie grip op transformatie jeugdzorg 

Raad 11 oktober 2023
Aangenomen motie niet verder bezuinigen op ouderenzorg

Raad 5 oktober 2023
Aangenomen motie maak haast met isolatie door natuurvriendelijk isoleren
Aangenomen motie duurzaam, tenzij

Raad 7 september 2023
Aangenomen amendement breng dak- en thuisloosheid goed in kaart
Aangenomen amendement monitor doelstellingen
Aangenomen amendement vanzelfsprekend toegankelijk
Aangenomen motie geef ondernemers opheldering
Aangenomen motie vang mensen op bij extreem weer
Aangenomen motie neem de ambitie een einde aan dak- en thuisloosheid op in de woonvisie
Aangenomen motie vaste ophaaldag grofvuil in Laak

Raad 6 juli 2023
Aangenomen motie maak werk van een weerbare autobranche
Aangenomen motie niet meer freefloating deelauto's in Den Haag
Aangenomen motie winterkouderegeling bij nul graden altijd beschikbaar

Raad 5 juli 2023
Aangenomen motie informeren is niet participeren

Raad 8 juni 2023
Aangenomen motie beter sturen op short stay en hotelfunctie
Aangenomen motie ondersteun plekken voor vrijwilligers
Aangenomen motie houd gelijke tred met buurgemeenten
Aangenomen motie geef de juiste zorg en hulp
Aangenomen motie perspectief in plaats van pestmaatregelen

Raad 25 mei 2023
Aangenomen motie nieuwe evaluatie parkeermaatregelen Scheveningen
Aangenomen motie houd sociale kredieten ook echt sociaal

Raad 20 april 2023
Aangenomen motie bescherm mensen met middeninkomens tegen financiële problemen
Aangenomen motie kijk naar de taxatie van alle erfpachtgronden vanaf zomer 2021
Aangenomen motie werk samen met partners in de stad bij aanleg geleidelijnen
Aangenomen motie verhoog meldingsbereidheid overlast coffeeshops

Raad 30 maart 2023
Aangenomen motie minder snelheidsverschillen op het fietspad
Aangenomen motie communiceer over studentenhuisvesting in Den Haag

Raad 9 maart 2023
Aangenomen motie informeer bewoners bij demonstraties

Raad 9 februari 2023
Aangenomen motie ADO als bondgenoot in strijd tegen anti semitisme

Raad 19 januari 2023
Aangenomen motie werk maatregelen tegen drugsoverlast verder uit 
Aangenomen motie benut de energie van de buurt(batterij)
Aangenomen motie onderzoek kortetermijnmaatregel om verkeersveiligheid Waldorpstraat te verbeteren
Aangenomen motie bevorder de vitaliteit van het wijkberaad 

Raad 21 en 22 december 2022 (begroting 2023-2026)
Aangenomen motie nooit meer ontruimen zonder te informeren
Aangenomen motie een warme kerst voor iedereen
Aangenomen motie maak ruimte voor zorg in de school
Aangenomen motie haal de norm voor social return
Aangenomen motie cultuursensitieve jeugdhulp borgen voor de toekomst
Aangenomen motie geen buitensporige salarissen betalen met gemeenschapsgeld

Raad 1 december 2022
Aangenomen motie zorg voor studentenkamers in Laakhavens

Raad 10 november 2022
Aangenomen motie geen darkstores van flitsbezorgdiensten in Ruimzicht

Raad 20 oktober 2022
Aangenomen motie de permanente winteropvang is voor iedereen 
Aangenomen motie plintenvisie voor reeds vastgestelde gebiedsvisie's en nota's van uitgangspunten 
Aangenomen motie van uit(ruilen) komt huilen (bij de plintenstrategie)
Aangenomen motie ambitieus over een einde aan armoede (bij Omgevingsvisie)

Raad 6 oktober 2022
Aangenomen motie betrek bewoners bij uitwerking nachtvisie

Raad 8 september 2022
Aangenomen motie kom met een norm voor betaalbare bedrijfshuisvesting
Aangenomen motie gebruik Living Lab voor oplossen mobiliteitsproblemen Scheveningen
Aangenomen motie maak belofte van samenspeelplekken waar

Raad 7 juli 2022 (programmarekening) 
Aangenomen motie kijk goed naar locaties opruimdagen

Raad 30 juni 2022
Aangenomen amendement laat ontwikkelaar betalen voor maatregelen windhinder (bij bouwplannen The Grace) 
Aangenomen motie maak alle voorzieningen vrij toegankelijk (bij bouwplannen The Grace)
Aangenomen motie bemiddel leerkrachten snel naar een woning
Aangenomen amendement veranker de rol van de raad in de doorontwikkeling jeugdhulp
Aangenomen motie ondersteun middeninkomens

Raad 9 juni 2022
Aangenomen motie bekijk duurzaamheid in een breder perspectief 

Raad 19 mei 2022
Aangenomen motie maak de papieren aanvraag voor energietoeslag makkelijker
Aangenomen motie vervroegen sluitingstijden coffeeshops
Aangenomen motie benut vrijgekomen plekken maximaal
Aangenomen motie paspoorten bezorgen aan huis
Aangenomen motie verbeter communicatie onderweg over reistijd naar strand

Raad 21 april 2022
Aangenomen motie help kinderen sneller aan voorschoolse educatie
Aangenomen motie prioriteer voorschoolse educatie in kwetsbare wijken
Aangenomen amendement betrek de buurt en de gebruikers écht bij de ontwikkeling Beatrijsstraat
Aangenomen motie geen casino in Loosduinen
Aangenomen motie keer het tij aan de Westduinweg

Resultaten 2018-2022

De ChristenUnie/SGP Den Haag heeft in de periode 2018-2022 succesvol onderstaande moties en amendementen ingediend:

Raad 9 en 10 februari 2022
Aangenomen motie geef voorrangspositie van de gemeente bij bijstandsschulden op
Aangenomen motie informeer de raad, ook na de verkiezingen
Aangenomen motie prioriteer de stratenaanpak
Aangenomen motie versnel de lightrailverbinding met het Westland

Raad 20 januari 2022
Aangenomen amendement meer sociale veiligheid Raamstraat
Aangenomen motie maak OV aantrekkelijk voor gezinnen
Aangenomen motie verhoog meldingsbereidheid straatintimidatie
Aangenomen motie aandacht voor eengezinswoningen in evaluatie opkoopbescherming

Raad 15 en 16 december 2021
Aangenomen amendement geen kippenhokjes aan de Anna van Hannoverstraat (bij Planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4)
Aangenomen motie extra aandacht voor jongeren in welzijnswerk
Aangenomen motie geen flitsbezorgers in winkelstraten
Aangenomen motie Haags signatuur op het Spuiplein
Aangenomen motie wacht op plintenstrategie (bij Planuitwerkingskader Anna van Hannoverstraat 4)
Aangenomen motie wanneer is het Haagse inburgeringsbeleid geslaagd? 
Aangenomen motie zorg voor zorgcontinuïteit 

Raad 25 november 2021
Aangenomen motie geen nieuw verstrekkend beleid stoelen op aannames (bij collegevoorstel toekomstperspectief jeugd- en gezinshulp)
Aangenomen motie onderzoek testen zonder afspraak
Aangenomen motie ontwikkel visie op deelmobiliteit
Aangenomen motie stimuleer goed parkeergedrag
Aangenomen motie houd kansen Erasmusvaart open

Raad 4 november 2021 (Begroting 2022-2025)
Aangenomen motie help scholen verduurzamen
Aangenomen motie met voldoende voorzieningen word je vitaal ouder 
Aangenomen motie laat de straat netjes achter
Aangenomen motie verfraai de stad met een stadstekenaar

Raad 7 oktober 2021
Aangenomen amendement maak doelen concreet en meetbaar (bij actieprogramma preventie) 
Aangenomen amendement voldoende geld voor alle ambities (bij actieprogramma preventie) 
Aangenomen amendement bakfiets als hoogwaardig mobiliteitsalternatief (bij nota parkeernormen)
Aangenomen motie pak lachgaskoeriers aan
Aangenomen motie afwijken van de lijn, daar moet een goede onderbouwing voor zijn
Aangenomen motie klachtenafhandeling Den Haag moet beter

Raad 15 juli 2021
Aangenomen motie bezoekersvergunning voor kerken
Aangenomen motie monitor betaalbare koop (bij doelgroepenverordening)
Aangenomen motie laat mensen met fluctuerende inkomsten niet buiten de sociale boot vallen (bij Dreven/Zichten/Gaarden)

Raad 14 juli 2021
Aangenomen motie verbeter communicatie huisvesting onmisbare beroepsgroepen
Aangenomen motie realtime inzicht voor klanten in wachttijd 14070
Aangenomen motie versterking eigen netwerk en inzet familiegroepsplan
Aangenomen motie fietsreparatie voor ooievaarspashouders

Raad 1 juli 2021
Aangenomen motie geef Scheveningers een mooi leefbaarheidsplein bij Hennephofkerk 
Aangenomen amendement maak het CID tot koploper op het gebied van toegankelijkheid
Aangenomen motie woonruimte voor gezinnen in het CID
Aangenomen motie consulteer vrijwilligersplatforms bij opstellen subsidieregeling

Raad 10 juni 2021
Aangenomen motie laat ze het lachen vergaan 
Aangenomen motie realiseer pakketkluizen, pick-up points en andere slimme logistieke oplossingen op de Binckhorst
Aangenomen motie erken historische waarde L2e bromfietsen
Aangenomen motie alle "rechthebbenden" een dak boven het hoofd
Aangenomen motie pilot lawaaiflitsers
Aangenomen motie evaluatie participatietraject Willem Dreeshuis

Raad 20 mei 2021
Aangenomen gewijzigd initiatiefvoorstel "Maak het duurzaam"
Aangenomen motie onderzoek beschermen van middeldure woningen
Aangenomen motie dit jaar duidelijkheid over relatie bevolkingsdichtheid, kamerbewoning en leefbaarheid
Aangenomen motie tussentijdse evaluatie gewijzigde huisvestingsverordening
Aangenomen motie overnemen schulden gedupeerden Toeslagenaffaire
Aangenomen motie duidelijkheid over kwijtschelding gemeentelijke schulden gedupeerden toeslagenaffaire
Aangenomen motie onderzoek werking en uitvoering SMI-regeling

Raad 15 april 2021
Aangenomen amendement verbinden aan kernwaarden
Aangenomen motie kaders regeling 'verbindingssubsidie'
Aangenomen motie babyboom voor nieuwgeboren inwoners
Aangenomen motie betrekken doelgroep, zorgaanbieders en belangenorganisaties bij inzet Blokhuisgelden
Aangenomen motie oplossingen voor bankslapers
Aangenomen motie opvang voor iedereen gedurende lockdown

Raad 25 maart 2021
Aangenomen gewijzigd initiatiefvoorstel "Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme"
Aangenomen initiatiefvoorstel "Een spiegel naar het verleden"
Aangenomen motie meer aandacht in raadsvoorstellen voor mensen met een beperking
Aangenomen motie meer Haagse basisscholen certificaat veilige school
Aangenomen motie na snoeien zwerfafval verwijderen
Aangenomen motie vervuiler, je bent gezien
Aangenomen amendement geen directe overgang naar nieuwe afschrijvingssystematiek en egalisatiereserve
Aangenomen amendement niet meenemen verlaatjes en geluidjes


Raad 4 maart 2021
Aangenomen motie Ontmoetingsruimte in Ontmoetingskerk
Aangenomen amendement geen algoritmen die op basis van discriminerende persoonskenmerken specifieke burgers als risico aanmerken  
Aangenomen motie meer oog voor individuele behoeften minima
Aangenomen motie betrek wijkinitiatieven bij aanpak corona
Aangenomen motie geen cent naar parkeergarage
Aangenomen initiatiefvoorstel 'Van nationaliteit onbekend naar staatloos'


Raad 11 februari 2021
Aangenomen motie behoud pand Kerketuinenweg voor Energie Academie
Aangenomen amendement zorgplicht is meer dan een streven (bij rioleringsplan)
Aangenomen motie verbind alle Hagenaars met elkaar en de stad (bij inburgeringsnota)

Raad 21 januari 2021
Aangenomen motie inlopen wachttijden zwemles na corona
Aangenomen motie stimuleer gebruik helm e-bike
Aangenomen motie betrek diverse queerorganisaties

Raad 16 december 2020 
Aangenomen motie isolatiebrigades
Aangenomen amendement uitsluiten hoge temperatuur warmtenetten en -bronnen warmtesysteem Laakhavens
Aangenomen motie zet woningimpuls ook in voor sociale woningbouw op zand
Aangenomen motie help maatschappelijke en religieuze organisaties uit de Kazerne bij vinden alternatieve locatie
Aangenomen motie winteropvang open gedurende coronapandemie
Aangenomen motie vrijstelling L2e bromfietsen (ijsverkoper Moes en collega verkopers)
Aangenomen motie help ondernemers met handhaving coronamaatregelen
Aangenomen motie voer 'stage nieuwe stijl' ook in Den Haag in
Aangenomen motie inleverpunt (illegaal) vuurwerk en carbid

Raad 25 november 2020 
Aangenomen motie verstevig en bestendig samenwerking met schuldhulporganisaties (bij beleidsplan schuldhulpverlening)
Aangenomen motie middeldure huurwoningen Binckhorst (bij debat Binckhorst)
Aangenomen motie meer bewustwording mensenhandel (bij actieprogramma mensenhandel)
Aangenomen motie onderzoek instellen vertrouwenspersonen sekswerkers (bij kadernota prostitutie)
Aangenomen motie toegang tot gemeentelijke banenaanpak voor uitstappende prostituees (bij kadernota prostitutie)
Aangenomen motie onderhoudsbijdrage kerkgebouwen op orde (bij visie op religieus erfgoed). De visie is opgesteld n.a.v. onze motie.
Aangenomen motie heropenen coronaopvang daklozen in eerder stadium (bij debat over coronacrisis)

Raad 3,4,5 november 2020 (Meerjarenbeleidsplan Kunst + Begroting 2021-2024)
Aangenomen motie bescherm de cultuurankers
Aangenomen motie betere werkwijze verdeling meerjarige cultuursubsidies
Aangenomen motie HAGA-locatie Sportlaan langer gebruiken voor maatschappelijke opvang                                                                    Aangenomen motie iedereen een dak boven het hoofd in de coronacrisis
Aangenomen motie breng maatschappelijke kosten echtscheiding en preventiemaatregelen in kaart
Aangenomen motie 50% lokaal eigendom bij duurzaamheidsplannen
Aangenomen motie maatschappelijke waarde van gemeentelijk vastgoed meewegen bij verkoop
Aangenomen motie geen koehandel met afkoop sociale huurwoningen

Raad 7 en 12 oktober 2020 
Aangenomen amendement dakopbouwen eengezinswoningen Bloemenbuurt (bij bestemmingsplan Bloemenbuurt)
Aangenomen motie alle toekomstige dakopbouwen stedenbouwkundig verantwoord (bij bestemmingsplan Bloemenbuurt) 
Aangenomen motie breid aantal testlocaties uit in de stad (bij debat over coronacrisis)
Aangenomen motie verbeter informatievoorziening over coronamaatregelen voor laaggeletterden en anderstaligen (bij debat over coronacrisis)
Aangenomen motie Den Haag pilotgemeente voor opkoopbescherming bestaande koopwoningen (bij actualisatie Woonagenda)
Aangenomen motie Bouw ook studentenkamers (onzelfstandige woningen) (bij actualisatie Woonagenda)
Aangenomen motie structurele oplossing huisvesting doelgroepen maatschappelijke opvang
Aangenomen motie geen omgevingsvergunning Dr. Lelykade 10 (tbv een speelautomaathal)
Aangenomen initiatiefvoorstel "Van het lachgas af"

Raad 14/15 juli 2020 
Aangenomen motie website toegankelijk, ook voor laaggeletterden (bij visie op digitalisering en dienstverlening)
Aangenomen motie evaluatie wijze verdelen subsidies (bij Kadernota subsidiebeleid)
Aangenomen motie database voor sociaal ondernemen (bij Kadernota inkoopbeleid) 
Aangenomen motie evenwichtige verdeling woningbouw en gebiedsontwikkeling (bij begrotingswijziging Eneco)
Aangenomen motie politiesterkte in Veiligheidskaart (bij Veiligheid)
Aangenomen motie topinstelling aan de Campusboulevard (bij gebiedsagenda Campusboulevard
Aangenomen amendement gelijke behandeling economische sectoren (bij Zienswijze luchtvaartnota)
Aangenomen initiatiefvoorstel "Laat 't leefbaar, verminder verkamering"

Raad 30 juni 2020 (Programmarekening 2019)
Aangenomen motie adempauze voor schuldenaren
Aangenomen motie beperk het verloop van gezinscoaches
Aangenomen motie minder externe inhuur
Aangenomen motie onzekerheid gevolgen coronapandemie zichtbaar maken in begroting

Raad 3 juni 2020
Aangenomen amendement bloei in plaats van groei (bij Economische Visie)
Aangenomen motie aandacht voor 'brede welvaart' in Staat van de Haagse Economie (bij Economische Visie)
Aangenomen motie innovatieve levensloopbestendige woningen (bij actieprogramma Zorg en Innovatie)
Aangenomen motie aangekondigde herberekening tarieven naar de raad (bij Haagse Markt)

Raad 13 mei 2020
Aangenomen motie geef fietsers veilige fietspaden
Aangenomen motie realiseren voetpad Houtrustweg
Aangenomen motie tijdelijke bevriezing vergunningverlening kamerbewoning in heel Den Haag

Raad 5 maart 2020
Aangenomen motie consequenties bedrijven en voorzieningen Binckhorst bij meer dan 5000 woningen
Aangenomen motie duidelijkheid voor bedrijven Binckhorst
Aangenomen motie tijdelijk extra parkeergelegenheid in en rond Binckhaven
Aangenomen motie monitoren gevolgen aanleg Leiding door het Midden
Aangenomen motie voorkomen verspilling Haagse warmte
Aangenomen motie doe recht aan lokale producent en consument in Warmtewet 2.0
Aangenomen motie in kaart brengen haalbaarheid vuurwerkshows

Raad 20 februari 2020
Aangenomen motie evalueren beschermd wonen 2.0
Aangenomen motie afspraken over energiebesparing door woningcorporaties

Raad 6 februari 2020
Aangenomen motie inzicht in middelen voor geplande investeringen Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Aangenomen amendement minimale inzet participatie omwonenden

Raad 19 december 2019 
Aangenomen motie invulling verzachting zorgbezuinigingen in begroting
Aangenomen amendement jaarvergunning klussenbus

Raad 28 november 2019 
Aangenomen motie reductie tweetaktmotoren

Raad 7 november 2019 
Aangenomen motie meerwaarde schaalsprong OV

Raad 17 oktober 2019 
Aangenomen amendement inzetten op bevorderen fietscultuur en gebruik 
Aangenomen motie verbind fiets en sport
Aangenomen motie sociale bedrijfshuisvesting in Den Haag
Aangenomen motie boter bij de visafslag 2.0
Aangenomen motie extra kluisjes daklozen snel realiseren
Aangenomen motie concrete uitwerking aanbevelingen OVV-rapport
Aangenomen motie tegemoetkomen gedupeerden vreugdevuur

Raad 18 juli 2019
Aangenomen motie evalueer verkoop bloot eigendom
Aangenomen motie nooit meer kampioen luchtvervuiling tijdens jaarwisseling
Aangenomen motie sturingsmogelijkheden locatiebeleid opslag en verkoop vuurwerk
Aangenomen motie onderzoek radicalisering bij deradicalisering
Aangenomen motie passende maatregelen frauderende zorgaanbieders

Raad 4 juli 2019
Aangenomen motie onderzoek effect van inzetten op preventie en vroegsignalering
Aangenomen motie analyse ontwikkeling integrale kosten en baten parkeren
Aangenomen motie inventariseer gevolgen PAS-uitspraak en formuleer handelingsperspectief
Aangenomen motie registreer branden ook naar activiteiten in een gebouw
Toezegging dat ouders voortaan weer aangifte van hun pasgeboren baby kunnen doen binnen de wettelijke termijn van 3 dagen (nav motie)


Raad 13 juni 2019 
Aangenomen motie actief monitoren effectiviteit maatregelen middeldure huur
Aangenomen motie impact verkamering en analyse kwetsbare wijken opnemen in jaarlijkse monitor woonagenda
Aangenomen amendement technische wijziging artikel 5.6
Aangenomen motie focus op economische structuurversterking
Aangenomen motie onderzoek mogelijkheden e-health in de zorg
Aangenomen motie benut mogelijkheden als aandeelhouder voor versnelde vervanging van gasleidingen

Raad 16 mei 2019 
Aangenomen motie actief stimuleren lokale warmtebronnen
Aangenomen motie duidelijkheid over voorzien in warmtepiekvraag
Aangenomen motie inzetten op buurtopslag van elektriciteit en warmte
Aangenomen motie terugdringen administratieve druk burgers en bedrijven bij treffen duurzame maatregelen
Aangenomen amendement maak doelen MRDH meetbaar
Aangenomen motie meer economische samenwerking met gemeenten buiten MRDH

Raad 4 april 2019 
Aangenomen motie slachtoffers mensenhandel beter re-integreren
Aangenomen motie jaarlijks rapporteren voortgang bouwproductie CID
Aangenomen motie bouw ook voor gezinnen en ouderen in CID

Raad 14 maart 2019 
Aangenomen motie aandacht voor inrichting publieke ruimte Dr. Lelykade
Aangenomen amendement geen woningsplitsing in Duindorp
Aangenomen amendement geen woningsplitsing in de Rivierenbuurt
Aangenomen motie inzet voor behoud sociale woningvoorraad 
Aangenomen motie onderzoek verlengen bestaande regeling zelfbewoningsplicht
Aangenomen motie onderzoek naar woonfraude
Aangenomen motie Haagse klussenbusvergunning voor ondernemers

Raad 14 februari 2019 
Aangenomen motie onderzoek dienstverlening digitaal aanbieden
Aangenomen motie voorkom capaciteitstekort verlosafdeling HMC
Aangenomen motie mobiliteitsplan Westeinde 

Raad 20 december 2018 
Aangenomen motie aanpakken leegstand kantoren langs snelweg
Aangenomen motie herkenbare Haagse trams
Aangenomen amendement evaluatie van het plan 'De Titaan'

Raad 29 november 2018 
Aangenomen motie winkelgebieden bereikbaar houden (bij winkeltijdenverordening)
Aangenomen amendement rekening houden met belangen omwonenden bij incidentele nachtontheffing (bij winkeltijdenverordening)  
Aangenomen motie ontwikkelruimte voor bestaande bedrijvigheid (bij Omgevingsplan Binckhorst)
Aangenomen motie wooncoöperatie op de Binckhorst (bij Omgevingsplan Binckhorst)
Aangenomen motie religieuze instellingen niet verbieden op de Binckhorst (bij Omgevingsplan Binckhorst)
Aangenomen amendement middeldure huurwoningen komende 20 jaar middelduur (bij Omgevingsplan Binckhorst)
Aangenomen amendement tweejaarlijks vaststellen beleidsregel kostenverhaal (bij Omgevingsplan Binckhorst)

Raad 8 november 2018
Aangenomen motie ontmoedig lachgasgebruik
Aangenomen motie ondersteun succesvolle en duurzame exploitatie Grote Kerk

Raad 11 oktober 2018 
Aangenomen motie behoud middeldure huurwoningen Grotiusplaats
Aangenomen motie passende tarieven jeugdhulp
Aangenomen amendement aandacht voor langetermijndoelen bij Inkoopstrategie

Raad 20 september 2018 
Aangenomen motie intensiveer contact rondom huisvesting ambassades

Raad 12 juli 2018 
Aangenomen motie projectbudget OCC niet verder laten stijgen
Aangenomen motie verkort de doorlooptijd aanvraag schuldhulpverlening
Aangenomen motie volop benutten potentie voormalig gebouw ministerie van SZW

Raad 28 juni 2018 
Aangenomen motie doelgericht tegengaan luchtverontreiniging door houtstook
Aangenomen motie afschaffen BPM-teruggaaf taxi’s benutten bij verduurzamen taxivloot 
Aangenomen motie lobby behoud fiscale stimulering nulemissievoertuigen
Raad 17 mei 2018 
Aangenomen motie een waardige plek voor het Tonnenmonument
Aangenomen motie geen subsidierelatie meer aangaan met As-Soennah moskee

Raad 19 april 2018 
Aangenomen motie kansen benutten om ambitie Woonvisie waar te maken

- Raad 14 februari 2019 
Aangenomen motie onderzoek dienstverlening digitaal aanbieden
Aangenomen motie voorkom capaciteitstekort verlosafdeling HMC
Aangenomen motie mobiliteitsplan Westeinde 

Resultaten 2014-2018

De ChristenUnie/SGP Den Haag heeft in de periode 2014-2018 succesvol onderstaande moties en amendementen ingediend:

- Raad 15 februari 2018 
Aangenomen motie voortbestaan City Mondial
Aangenomen amendement tijdelijke vrijstelling eigen bijdrage Wmo (bij debat over daklozenopvang)
Aangenomen motie verbeteringen CCP (bij debat over daklozenopvang)
Aangenomen motie onderzoek vastleggen normen voor lage frequenties (bij debat over geluidsnormen Horeca)
Aangenomen motie onderzoek gevolgen uitbreiding Galvanischool
Aangenomen motie introductie reparatiemogelijkheid en uitbreiding winkelaanbod minimavoorzieningen (bij Armoede- en Schuldenbrief)
Aangenomen motie duurzame warmte verbinden met investeringsopgaven

- Raad 25 januari 2018 
Aangenomen motie actieplan 1001 kritische dagen
Aangenomen motie verzeker voortbestaan Soepbus

- Raad 14 december 2017 
Aangenomen motie toekomst voor City Mondial
Aangenomen motie inzicht gevolgen veranderde BBV-regelgeving voor OCC

- Raad 23 november 2017 
Aangenomen amendement opnemen financiële aspecten vervangingsopgave in besluit
Aangenomen amendement algemene regels omtrent de procedure van uittreding (MRDH)
Aangenomen motie laat ondernemers niet de dupe zijn van betaald parkeren
Aangenomen motie coulance handhaving betaald parkeren

- Raad 2 november 2017 (begroting)
Aangenomen motie inzetten voor behoud aandelen Eneco in publieke handen (herstemming van 5 oktober)
Aangenomen motie krachten bundelen blijvende aandeelhouders
Aangenomen motie fietsverlichting te koop bij biesieklettes

- Raad 5 oktober 2017
Helaas zijn er tijdens deze raadsvergadering geen moties aangenomen. De ChristenUnie/SGP heeft zich tijdens deze vergadering ingezet voor uitstel betaald parkeren Haven-, Statenkwartier en Geuzenwijk. Lees hier

- Raad 21 september 2017
Aangenomen amendement actieplan ‘Den Haag duurzaam aan het werk’
Aangenomen motie start Energiebank Den Haag 
Aangenomen motie spreekuur op locatie (bij Deltaplan Armoede en schulden)

- Raad 6 juli 2017
Aangenomen motie evaluatie nieuwe vve-structuur
Aangenomen motie stop straatintimidatie in Den Haag
Aangenomen motie visie op kerkgebouwen
Aangenomen motie innovatieve oplossingen voor voedselverspilling
Aangenomen motie slimmere energie-opslag

- Raad 29 juni 2017
Aangenomen amendement toegankelijkheid leerlingvervoer
Aangenomen amendement bouw én behoud middeldure huurwoningen
Aangenomen motie inspiratieboek voor projectontwikkelaars met aantrekkelijke woonvormen gezinnen
Aangenomen motie bescherm huurders tegen te hoge huur

- Raad 8 juni 2017
Aangenomen motie starttijd legen (afval)containers en glasbakken van 7.00 naar 9.00 uur
Aangenomen motie onorthodoxe maatregelen
Aangenomen motie aanpakken klachten glasbakken en (rest)afvalcontainers

- Raad 18 mei 2017
Aangenomen motie beoordelingscriteria functioneren BOA's tegen het licht
Aangenomen motie opinie omwonenden en ondernemers zwaar meewegen  (bij debat parkeerplaatsterrassen)

- Debat over het Rekenkameronderzoek 'Toegang tot maatschappelijke ondersteuning' (13-4-2017)
Aangenomen motie onderzoek indicatiestelling door zorgaanbieders
Aangenomen motie verbeterplan keukentafelgesprekken

- Raad 17 februari 2017
Aangenomen initiatiefvoorstel Waardig welkom

- Debat over de Verkeersvisie Scheveningen (26-1-2017)
Aangenomen motie realiseer benodigde parkeercapaciteit in de Geuzenwijk

- Raad 15 december 2016
Aangenomen motie stop de vrouwen-carrousel
Aangenomen motie voorkom doelmatigheidskorting De Mussen

- Raad 17 november 2016
Aangenomen motie mogelijk maken overschrijving vergunning op werknemer

- Raad 29 september 2016
Aangenomen motie Jongeren Perspectief Fonds en gedragsverandering
Aangenomen motie snelle aanpak Soestdijkseplein

- Raad 8 september 2016
Aangenomen motie toegankelijkheid mensen met een beperking bij vergunningplichtige evenementen

- Raad 9 juni 2016
Aangenomen motie meer kerels voor de klas

- Raad 3 maart 2016
Aangenomen motie terugdraaien betaald parkeren Duindorp
Aangenomen motie kinderarbeidvrij inkopen
Aangenomen motie startups kansen bieden onder de aanbestedingsgrens

- Raad 11 februari 2016
Aangenomen amendement goede verhouding bewoners en horeca

- Raad 17 december 2015
Aangenomen motie collectieve ziektekostenverzekering chronisch zieken en gehandicapten
Aangenomen motie oog voor schuldhulp in de stad
Aangenomen motie Ruimte voor bruikbare spullen bij afvalbrengstation
Aangenomen motie Studiekeurmerk VNO-NCW ondernemerschap
Aangenomen motie Open Challenges

- Debat Meerjarenprogramma Fiets (26-11-2015)
Aangenomen motie Innovatief fietsbeleid
Aangenomen motie fietsles vluchtelingen
Toezegging naar aanleiding van motie maak vaart met herinrichten Soestdijkseplein

- Debat Begroting 2016-2019 (5-11-2015)
Aangenomen motie  evenwichtige subsidieverdeling vrijwilligersprojecten
Aangenomen motie Behoud City Mondial
Aangenomen motie evaluatie toeristenbelasting

- Debat Zienswijze Concessie Rail Haaglanden (1-10-2015)
Aangenomen amendement gelijktijdig aflopen tram- en busconcessie 2026

- Debat wijziging reglement van orde (2-7-2015)
Aangenomen amendement ‘ik zet mijn joker in’

- Debat Voorjaarsnota (2-7-2015)
Toezegging naar aanleiding van motie internationale samenwerking start-ups

- Debat bestemmingsplan Wijnhavenkwartier en Spuiplein (11-6-2015)
Aangenomen amendement 

- Debat over de verordening Toeristenbelasting (18-12-2014)
Aangenomen motie Sluit overeenkomst met Airbnb

- Debat over de Verordeningen Participatiewet (27-11-2014)
Aangenomen motie subsidies leerwerkprojecten

- Debat over Begroting 2015-2018 (13-11-2014)
Toezegging naar aanleiding van motie geluiddempende ORAC’s en glasbakken
Toezegging naar aanleiding van motie kwaliteit buitensportfaciliteiten
Toezegging naar aanleiding van motie Loverboyproblematiek

- Debat over Kader en Kredietaanvraag gebiedsontwikkeling Spuikwartier (7-11-2014)
Aangenomen motie optimalisatie van de life cycle

- Debat over Kadernota Jeugdhulp (16-10-2014)
Aangenomen amendement Familiegroepsplan
Aangenomen amendement Persoonsgebonden Budget