Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

In memoriam

maandag 16 juli 2018 De ChristenUnie/SGP Den Haag heeft met verdriet kennisgenomen van het overlijden van Leen van Popering Van 1982-1990 was hij het eerste raadslid voor de SGP/GPV/RPF (later ChristenUnie/SGP) in Den... lees verder
Labels

ChristenUnie/SGP en HSP: “Koester Haags mobiel erfgoed”

puchdonderdag 28 juni 2018 Den Haag kent vele hobbyisten met een oldtimer of een Puch, die ze met veel liefde onderhouden en waarmee ze af en toe door de stad toeren. Maar met de coalitieafspraken over uitbreiding van de milieuzone en een verbod op tweetaktbrommers vanaf 2020, dreigt dit mobiele Haagse erfgoed in de knel te komen. Hoewel de Haagse Stadspartij en de ChristenUnie/SGP de maatregelen om de Haagse lucht schoner te krijgen van harte steunen, willen de partijen voorkomen dat hiermee onbedoeld het bezit en recreatief gebruik van oldtimers en Puchs de das om wordt gedaan. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP): “We steunen van harte de inspanningen voor een schonere lucht in Den Haag. Tegelijk mag ons rijdende erfgoed daar niet de dupe van worden. Laten we alsjeblieft kijken hoe we ruimte kunnen blijven bieden aan de liefhebbers in onze stad die onze mobiele erfgoed in stand houden en op een mooie zomerdag een ritje willen maken met hun oldtimer.” Peter Bos (HSP): “De Puch uit de jaren '60 is al 50 jaar onderdeel van het Haagse DNA en dit soort oldtimer brommers moeten we koesteren.” Tijdens de raadsvergadering van vanavond roepen deze partijen het college per motie op oog te hebben voor dit mobiele erfgoed. lees verder
Labels
Cultuur

Maak fietsparkeren voor mensen met een beperking overal mogelijk - ChristenUnie/SGP: introduceer fietsparkeersticker

Fietsen Den Haagwoensdag 13 juni 2018 De ChristenUnie/SGP wil dat mensen met een beperking hun fiets overal mogen stallen. Daarvoor zal de fractie pleiten tijdens een commissievergadering woensdagmiddag. Nu mogen fietsen in de binnenstad en rondom stations alleen bij een fietsenstalling geplaatst worden, maar voor mensen die slecht ter been zijn, zijn die vaak te ver weg of moeilijk te bereiken. Wil je een winkel in de Grote Marktstraat bezoeken, dan kan je je fiets achter de Hema of Bijenkorf zetten, of deze in de zijstraten er tussen proppen. Niet te doen voor mensen met een beperking, aldus Judith Klokkenburg, fractievertegenwoordiger van de ChristenUnie/SGP. “Deze groep mensen zijn, met een al dan niet aangepaste fiets, zelfredzaam en kunnen prima zelf een boodschap doen. Als ze maar niet zo ver hoeven te lopen. En dat is maar al te vaak wel zo. Nu kun je ervoor kiezen in de binnenstad wel je fiets voor een winkel neerzetten, maar dan is het risico er dat deze is weggehaald als je weer buiten komt. En dát wil je al helemáál niet.” lees verder
Labels

Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat over coalitieakkoord 2018-2022

Pieter Grinwiswoensdag 06 juni 2018 Voorzitter, om te beginnen een hartelijke felicitatie aan Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks met hun coalitieakkoord. En om maar met de deur in huis te vallen: wat een feest van herkenning toen ... lees verder
Labels

ChristenUnie/SGP: “Voorkom dat gemeente Den Haag in financiële degradatiezone belandt”

Spaarvarkenwoensdag 06 juni 2018 De ChristenUnie/SGP maakt zich zorgen over de verslechtering van de financiële positie van de gemeente Den Haag. Bij het vorige coalitieakkoord in 2014 trok fractievoorzitter Pieter Grinwis hierover al stevig aan de bel, en nu de gemeente nog veel meer op haar reserves is ingeteerd en gaat interen dan toen voorzien, is een alarmsignaal helemaal op zijn plaats. “Terwijl in de crisisjaren de Haagse financiën zeer gezond zijn gemaakt, zijn we in rap tempo aan het afzakken van de nationale subtop naar de degradatiezone van financieel gezonde gemeenten. Met het coalitieakkoord van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks lijken we deze trend van verslechtering onverminderd voort te zetten. Mijn partij vindt dat onverantwoord en zal vandaag het nieuwe college oproepen het stadhuis niet verder financieel uit te wonen, maar de gemeentefinanciën houdbaar te maken voor de toekomst.” lees verder
Labels

“Groen, voor elk wat wils en financieel wankel” - Reactie ChristenUnie/SGP op coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities”

Pieter Grinwiswoensdag 30 mei 2018 De ChristenUnie/SGP feliciteert Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks met het coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities”. Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Het is goed voor Den Haag dat de vier grootste partijen er samen uit zijn gekomen”. Het akkoord biedt veel mooie aanknopingspunten. “We zien diverse van onze aangenomen moties en andere punten, waarvoor we ons hebben ingezet, terug in het coalitieakkoord. Bijvoorbeeld een stevigere aanpak van mensenhandel, bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, 30% sociale woningbouw bij alle nieuwbouw, meer geld voor verkeersveiligheid en beter luisteren naar bewoners bij invoering betaald parkeren. Ook is het goed dat veel investeringen in een duurzamere en beter bereikbare stad worden aangekondigd. Alleen wel zonde dat om tienduizenden woningen van het gas af te halen en aan te sluiten op duurzame warmte, eerst de leverancier van die duurzame energie, Eneco, in de uitverkoop gaat. Zo wordt de kip met de gouden eieren geslacht. Verder vind ik het echt jammer dat er geen einde aan de raamprostitutie komt in Den Haag, maak ik mij zorgen over de beperkte investeringen in woningbouw en mis ik de aandacht voor thuiszorg en dagbesteding, maar ook de waarde van kerken en andere religieuze gemeenschappen voor Den Haag wordt niet genoemd.” lees verder
Labels