Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Nieuws met label 'Scheveningen'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

“Overleg met Scheveningers over waardige plek Tonnenmonument”

tonnenmonumentvrijdag 18 mei 2018 De ChristenUnie/SGP, Groep de Mos en de VVD hebben gisteren tijdens de raadsvergadering met succes het college opgeroepen om een onafhankelijk en gezaghebbend persoon te vragen in gesprek met Scheveningers te gaan over een waardige plek voor het Tonnenmonument. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP), Arjen Dubbelaar (Hart voor Den Haag) en Jan Pronk (VVD): “Dit monument, dat herinnert aan een florerende haringvisserij, verdient een waardige plek. Het monument staat er wat verloren bij en wordt, als alle bouwplannen die op stapel staan doorgaan, steeds verder ingebouwd. Al jaren wordt er over een mogelijke verplaatsing gesproken, en het is goed dat nu met volledige steun van de raad er actie wordt ondernomen.” lees verder
Labels
Scheveningen

Maak Festival Classique toegankelijk voor rolstoelgebruikers

rolstoel copyvrijdag 13 april 2018 De ChristenUnie/SGP en D66 vinden het belangrijk dat de hele stad toegankelijk is voor iedereen, ook voor rolstoelgebruikers. Dat geldt ook voor evenementen en natuurlijk al helemaal voor door de ... lees verder
Labels
Scheveningen

Gelijke parkeerregimes nodig in Geuzenwijk, Haven- en Statenkwartier

betaald parkerenwoensdag 11 april 2018 Vanochtend debatteert de gemeenteraad in een commissievergadering over de tussenevaluatie van het betaald parkeren in Haven- en Statenkwartier en de Geuzenwijk. Raadslid Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) had hierom gevraagd. “Afgelopen november is het betaald parkeren halsoverkop ingevoerd in deze wijken. Nu is er een tussenevaluatie gehouden, op basis waarvan het college concludeert dat er geen aanleiding is de parkeerregeling aan te passen. Terwijl uit gesprekken met belanghebbendenorganisaties, zoals de BOH, blijkt dat er al veel te verbeteren valt. Zo gelden er verschillende parkeertijden:  in de ene straat is het vanaf 13.00 uur betalen, in de andere vanaf 18.00 uur. Dit is niet alleen onduidelijk, maar zorgt ook voor parkeeroverlast in de straten waar het pas vanaf 18.00 uur betaald parkeren is zoals in het Havenkwartier.  Die parkeerregimes moeten gelijk getrokken worden, vinden de bewonersorganisaties. Maar dat advies legt het college nu naast zich neer. Ronduit onverstandig.” lees verder
Labels
Scheveningen

Geef bewoners Havenkwartier en Norfolkterrein snel goede OV-verbinding - ChristenUnie/SGP wil nieuwe buslijn Norfolkterrein-Tophalte Madurodam

Lijsttrekker-Pieter-Grinwis-bij-halte-Madurodam-Foto-Arbel-Eshet-Omroep-Westmaandag 19 maart 2018 De ChristenUnie/SGP heeft zich de afgelopen tijd verbaasd over het gemak waarmee veel partijen de woorden lightrail en metro in de mond nemen, om de verbinding tussen Den Haag Centraal met Scheveningen te maken. Alleen dat zeggen, betekent namelijk dat er de komende jaren helemaal niets verbetert aan het OV op Scheveningen. Want zeggen dat je een metro wil is één, maar daarmee ligt zo’n verbinding er nog niet. Het is schreeuwend duur, kost jaren om aan te leggen, en het is maar de vraag of zo’n lijn ooit te exploiteren is. Kortom: er verandert dan de komende jaren qua OV niets op Scheveningen. En dat kan niet waar zijn! De ChristenUnie/SGP heeft daarom een concrete oplossing, waarmee de bewoners van het Havenkwartier en de nieuwe bewoners van het voormalige Norfolkterrein op korte termijn geholpen zijn: een hoogwaardige buslijn tussen de haven en Madurodam waar een elektrische bus gaat rijden en waarbij de huidige tramhalte Madurodam wordt omgetoverd tot een aantrekkelijke en comfortabele tophalte. lees verder
Labels
Scheveningen
Verkeer & Vervoer

ChristenUnie/SGP en VVD: maak haast met verkeersveilige Westduinweg

Westduinwegmaandag 26 februari 2018 De afgelopen collegeperiode hebben de ChristenUnie/SGP en de Haagse VVD meerdere malen aandacht gevraagd en oplossingen aangedragen voor een verkeersveiliger Westduinweg die beter doorstroomt. Er zijn in reactie daarop enkele noodmaatregelen doorgevoerd, zoals betere belijning en markering van voetgangersoversteekplaatsen, maar er zijn meer en grootschaliger maatregelen nodig. Zo is er nog niets gedaan met de suggesties van deze partijen voor het verbeteren van de verkeerssituatie bij de Van Bergenstraat en de Koppelstokstraat. Volgens de raadsleden Grinwis (ChristenUnie/SGP) en De Graaf (Haagse VVD) is de situatie urgent met bijvoorbeeld afgelopen week opnieuw een ongeluk op de kruising van de Westduinweg met de Statenlaan. Daarom stelden zij opnieuw schriftelijke vragen aan het stadsbestuur met de oproep om snel met de toegezegde integrale verkeersstudie Westduinweg te komen en zo spoedig mogelijk goede maatregelen te treffen. lees verder
Labels
Scheveningen
Verkeer & Vervoer

Verplaats Tonnenmonument naar waardige plek - Historie Scheveningse visserij meer zichtbaar maken

tonnenmonumentdinsdag 23 januari 2018 Als het aan de ChristenUnie/SGP ligt krijgt nu eindelijk het Tonnenmonument een mooiere en waardige plek. Dit staat er nu maar verloren bij langs de Pijp tussen de Eerste en Tweede Haven. Bovendien wordt het als alle bouwplannen die op stapel staan doorgaan, steeds verder ingebouwd. Raadslid Pieter Grinwis: “Dit monument, dat herinnert aan een florerende haringvisserij, verdient een betere en meer zichtbare plek. Al jaren wordt er over verplaatsing gesproken, er zijn honderden handtekeningen verzameld, maar het Haagse stadsbestuur heeft nog nooit actie ondernomen. Wat mijn fractie betreft is het nu echt tijd voor actie. Verplaats het monument bijvoorbeeld, zoals ook het Comité Respect voor het Tonnenmonument bepleit, naar de uitstulping van de haven voor het Zeemanshuis. Op die plek zien alle vissers het monument als ze thuis komen in de Scheveningse Haven en heeft het een betere aansluiting bij de visserij in de Eerste Haven.” lees verder
Labels
Cultuur
Scheveningen