Volgend jaar geen verhoging marktgeld

HaagseMarktNieuw3maandag 20 december 2021

Marktkooplieden in Den Haag hoeven volgend jaar de verhoging van het marktgeld niet te betalen. Een voorstel hiertoe van de SP en ChristenUnie/SGP werd afgelopen raadsvergadering aangenomen. Het college wilde het marktgeld, de bijdrage die de marktlooplui aan de gemeente moeten betalen, verhogen, maar de partijen vonden dit een slecht signaal naar de marktkooplieden. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: "Tussen de gemeente en de Haagse markt loopt al jaren een conflict over de hoogte van die tarieven. Ook zijn er plannen om de markt te verzelfstandigen. Als de gemeente de tarieven nu zou verhogen toont zij zich een onbetrouwbare partner. Het zou het prille vertrouwen tussen markt en gemeente verder onder druk zetten."

In 2019 publiceerde de Rekenkamer een zeer kritisch onderzoek naar de tarieven op de Haagse Markt. Hieruit bleek dat de doorbelasting van de kosten aan de marktkooplieden door de gemeente niet volgens de gemaakte afspraken was: iets waar de kooplieden sinds de herinrichting van de markt al over aan de bel trokken. De voorstellen van de Rekenkamer om dit onrecht te herstellen werden afgewezen door zowel het stadsbestuur als een meerderheid in de gemeenteraad. De SP en ChristenUnie/SGP betreurden destijds dat het college met haar rug naar de marktkooplieden ging staan. Wel beloofde verantwoordelijk wethouder Bredemeijer (CDA) samen met de marktkooplui tot een herberekening van de markttarieven te komen en plannen voor de verzelfstandiging van de markt te maken. 

Opvallend is dat het stadsbestuur vorig jaar uit zichzelf besloot om de tarieven niet te verhogen, om het proces richting de verzelfstandiging niet te verstoren. Ondanks dat de verzelfstandiging in de tussentijd flink vertraging op heeft gelopen, wilde het stadsbestuur nu wel verhogen. Onbegrijpelijk, vindt ChristenUnie/SGP- fractievoorzitter Judith Klokkenburg: "De gemeente heeft met de marktkooplieden afgesproken dat nog voor de verkiezingen van maart 2022 de verzelfstandiging rond zou zijn. Die deadline wordt nu niet gehaald. Totdat de verzelfstandiging rond is, mag er wat ons betreft geen verhoging van het marktgeld komen."

De partijen vinden dat het met het oog op de coronacrisis ook een erg ongelukkige tijd is om ondernemers op te zadelen met lastenverzwaring, terwijl de gemeente zelf haar beloften niet nakomt. Arp: "Het lijkt ons niet meer dan logisch om de marktkooplieden dit jaar een adempauze te geven, aangezien ze in een onzekere tijd zitten. Zodat we nu vooruit kunnen kijken en samen kunnen bouwen aan de versterking van dit Haagse icoon." 

Het voorstel werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.  

Labels

« Terug

Reacties op 'Volgend jaar geen verhoging marktgeld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2021

december

november

oktober

september