Uitbreiding Galvanischool onnodig en ontoelaatbaar - Leefbaarheid Galvanistraat en Snelliusstraat staat onder druk

Snelliusstraatwoensdag 13 september 2017 10:18

De ChristenUnie/SGP schaart zich achter de bewoners die bezwaar maken tegen de uitbreiding van de Galvanischool. De basisschool, die tussen de smalle Galvani- en Snelliusstraat in Duinoord staat, groeide de afgelopen jaren al enorm. Dat leidde tot dagelijkse verkeersoverlast, (fiets)parkeerproblemen en continue geluidsverlast. Nu de school toestemming heeft gekregen om verder uit te breiden en te verbouwen, dreigt de overlast alleen maar toe te nemen.

Raadslid Pieter Grinwis begrijpt goed waarom bewoners zich zorgen maken en waarom 126 van hen een gezamenlijk bezwaarschrift hebben ingediend: “Alle bewoners die ik spreek geven aan geen probleem te hebben met de school, die hoort immers bij de buurt. Maar de twee straten kunnen de explosieve groei én voorgenomen verbouwing simpelweg niet aan. Met ’s ochtends en ’s middags een karavaan van bakfietsen en auto’s slibt de straat dicht en kunnen bewoners geen kant uit. En ook de twee verhoogde speelpleinen die haast als een podium het geluid de straat in gaan zenden, lijken mij niet bevorderlijk voor de leefbaarheid van de twee straten.” Buurtbewoner Agnes Gomis bevestigt dit: “De verlengde A4 wordt verdiept aangelegd om geluidsoverlast te voorkomen. Maar de Galvanischool doet het omgekeerde en gaat twee verhoogde speelpodia bouwen. Met huizen op tien meter afstand. Het is te gek voor woorden!”

De bewoners en ChristenUnie/SGP hebben het gevoel dat de belangen van de buurt in het geheel niet zijn meegenomen bij de verstrekking van de omgevingsvergunning. Daarom roepen zij de gemeente op om de impact op de leefbaarheid te onderzoeken, te kijken of er geen alternatieve schoolgebouwen in de buurt te gebruiken zijn en de keuze voor de verstrekking van een omgevingsvergunning te heroverwegen. Bewoner Rob Olgers legt uit waarom: “We willen weer terug naar een buurt waar een school in staat, in plaats van een school met toevallig ook een buurt eromheen.”

Belangenafweging

​​Pieter Grinwis hoopt dat de gemeente in de toekomst een betere belangenafweging maakt bij dit soort besluiten: “Natuurlijk is het goed als er met sympathie naar de ontwikkeling van een school wordt gekeken. Maar een gemeente moet ook rekening houden met bewoners die rondom de school wonen. Zeker in onze oudere, dichtbevolkte wijken, moet er twee keer worden nagedacht voor zulke ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd. Dat betekent dus in gesprek gaan met omwonenden, op zoek gaan naar alternatieven en rekening houden met alle belangen. Ik hoop dat de discussie rondom de Galvanischool er toe leidt dat de gemeente dat in toekomst handiger gaat aanpakken.”

« Terug

Reacties op 'Uitbreiding Galvanischool onnodig en ontoelaatbaar - Leefbaarheid Galvanistraat en Snelliusstraat staat onder druk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2017 > september

Geen berichten gevonden