Maidenspeech Judith Klokkenburg

Judith Klokkenburgdonderdag 15 april 2021

Voorzitterwat bindt u en mij samen? Wat bindt ons, collegaraadsleden, samen? Wat verbindt mij aan de kijker thuis? Voorzitter, wat verbindt ons Hagenaar, Hagenees, Scheveninger en Loosduiner aan elkaar? We zijn allen mens en wonen in Nederland, in Den Haag is natuurlijk het meest voor de hand liggende antwoord. En dat is ook zo. Of je nu woont in Benoordenhout of Bouwlust, Mariahoeve of Meer en Bos, je bent inwoner van Den Haag, je bent inwoner van NederlandMaar wat is dat dan, inwoner van Nederland zijn? Wat bindt ons eigenlijk samen? Wat zijn onze gezamenlijke waarden 

Voorzitter, vandaag bespreken we de integratienota, of zoals het college zelf liever zegt de 'verbindingsnota'. Het is een keuze om niet meer over integratie te spreken, maar over verbinden. En in de kern is dat niet zo verschillend: want wat is integratie meer dan je verbinden aan de gemeenschappelijke delers van je woonplek?  

Je verbinden aan de mensen die er wonen, je verbinden aan de normen en waarden die er heersen en zo onderdeel gaan uitmaken van die plek. Integreren is je binden, je verbinden. Maar zonder een duidelijke gemeenschappelijke basis is er niets om je aan te binden, aan te verbinden. Het zorgt voor een samenleving waar iedereen als los zand langs elkaar heen gaat. Waar je niet het gevoel hebt dat je onderdeel bent van een gemeenschap. Waar je ook geen verantwoordelijkheid voelt voor anderen.  

Voorzitter, in de voorliggende nota ontbreekt de gemeenschappelijke basis. Het woord verbinding komt vele malen voor, maar waaraan moeten wij ons dan verbinden? Waaraan kunnen nieuwelingen zich verbinden? Onze samenleving is gestoeld op 3 kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De vrijheid om jezelf te zijn, te kunnen zeggen wat je wil en te geloven wat je wil. Tegelijkertijd is vrijheid ook: de ander de vrijheid gunnen om te zeggen wat hij wil, te geloven wat hij wil en te leven zoals hij wil. En daarmee is vrijheid tegelijkertijd verantwoordelijkheid.   

In onze stad is iedereen gelijkwaardig. We kijken niet naar afkomst, geslacht of opleidingsniveau, nee, iedereen krijgt dezelfde behandeling.  En we zijn solidair met elkaar: we leven niet alleen voor onszelf, we leven in een gemeenschap waarin we omzien naar elkaar en elkaar steunen waar nodig. Waar we voor de buurvrouw koken als ze ziek is, of haar kinderen naar school brengenWe zijn immers een samen-leving.  

In zo'n stad wil ik wonen, wil ik mijn kinderen laten opgroeien. Dat is waaraan ik mij verbind. Zonder deze gedeelde waarden ontbreekt het aan een basis voor een goede integratienota. Daarom dien ik een amendement in met collega Arp en collega Faïd met als dictum: Besluit om in te stemmen met de beleidsnota ‘Bouwen aan een verbonden stad’ met dien verstande dat de kernwaarden, zoals benoemd in de module "Kernwaarden van de Nederlandse samenleving" van ProDemos, te weten gelijkwaardigheid, vrijheid en solidariteit, de basis vormen van de Haagse samenleving waar iedere inwoner zich aan verbindt. 

Voorzitter, wat mij betreft is samenleven ook vooral "doen”. In deze nota gaat het veel over pratenover dialoogsessies. Wat mij betreft gaan we iets minder praten en meer doen. Er zijn al allerlei prachtige initiatieven in de stad waarin samen gewerkt wordt aan verbinding.  Ik denk aan de Marcustuin, waarin Moerwijkse bewoners verbinding vinden. Ik denk aan de lief- en leedstraatjes waar nieuwelingen verwelkomd worden. Ik denk aan alle initiatieven die ontstonden vorig jaar maart aan het begin van de coronacrisis, maar ook vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages. Zo stap je uit je eigen comfortzone en ontmoet je andere mensen. Een subsidieregeling die samendoen bevordert steun ik dan ook van harte, maar wel als deze toegankelijk is voor iedereen, niet alleen voor organisaties en deze echt bijdraagt aan verbinding tussen verschillende groepen. Daarom een motie met als dictum verzoekt het college de subsidieregeling dusdanig op te stellen dat deze voor alle inwoners toegankelijk en begrijpelijk is; in de uitwerking van de subsidieregeling op te nemen dat de subsidie bedoeld is voor activiteiten waarbij diverse groepen inwoners participeren en hierop actief te controleren.

Voorzitter, ik sta hier vandaag voor het eerst als raadslid. En het is mooi dat ik mag beginnen met het thema integratieVoordat ik dit stadhuis 7 jaar terug betrad als fractiemedewerker gaf ik onder andere inburgering en integratielessen. Ik leerde nieuwkomers de Nederlandse taal, leerde hen onze stad Den Haag kennen én liet zien wat onze kernwaarden zijn. Dat man en vrouw gelijkwaardig zijn, dat we hier in vrijheid leven én dat we hier solidair zijn met elkaar. Vz, als iedere inwoner van Den Haag zich daaraan verbindt, dan kunnen we samen-leven in onze mooie stad achter de duinen. De komende jaren zal ik me met veel plezier en energie inzetten voor die verbinding in de stad én in de raad

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
amendement Verbinden aan kernwaarden31,9 kBapplication/pdfdownload
motie Kaders regeling verbindingssubsidie49,6 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Maidenspeech Judith Klokkenburg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni