Verhuizing coffeeshop aanslag op leefbaarheid Transvaal - ChristenUnie/SGP: coffeeshop komt veel te dicht bij basisscholen te liggen

maandag 28 juli 2014 13:57

De voorgenomen verhuizing van een coffeeshop van de Piet Heinstraat naar de Boerenstraat wordt verkocht als winst voor het Zeeheldenkwartier, maar vergeten wordt dat het een aanslag is op de leefbaarheid van Transvaal. Bovendien komt de coffeeshop veel minder dan 500 meter van twee basisscholen te liggen, terwijl de gemeente Den Haag een afstandscriterium hanteert van ten minste 500 meter tussen een coffeeshop en een basisschool. Daarom heeft de raadsfractie van de ChristenUnie/SGP burgemeester Van Aartsen gevraagd zijn voorgenomen besluit te herzien.

De ChristenUnie/SGP is groot voorstander van het verminderen van het aantal coffeeshops in Den Haag, te beginnen bij de overconcentratiegebieden Zeeheldenkwartier en Weimarstraat. Zeker het Zeeheldenkwartier is zeer gebaat bij een forse vermindering van het aantal coffeeshops. Helaas biedt het college van BenW de mogelijkheid aan coffeeshophouders om hun shop te verplaatsen. Raadslid Pieter Grinwis: "Met dit beleid gaat de leefbaarheidswinst van de een altijd ten koste van de leefbaarheid van de ander."

 Fractievertegenwoordiger Anil Kumar: "Vanzelfsprekend dient het college bij verplaatsing van coffeeshops te voldoen aan de eigen regels. En dat dreigt nu niet te gebeuren, notabene ten koste van kinderen. Ruim binnen een straal van 500 meter rondom deze coffeeshoplocatie liggen namelijk twee basisscholen: OBS Yunus Emre en De Springbok. Ik hoop echt dat de burgemeester in het belang van kinderen, jongeren en gezinnen, afziet van het verstrekken van een exploitatievergunning aan een coffeeshop in de Boerenstraat."

 Daarom heeft de ChristenUnie/SGP-fractie de volgende vragen aan burgemeester Van Aartsen gesteld:

1. Kunt u nader onderbouwen dat er vanuit openbare orde motieven geen bezwaren bestaan en er verder ook geen redenen zijn tegen verplaatsing van de coffeeshop van de Piet Heinstraat 91 naar de Boerenstraat 89a?

2. Zijn of worden de bewoners van de Boerenstraat en omgeving en de basisscholen OBS Yunus Emre en De Springbok betrokken bij het besluitvormingsproces over de verplaatsing? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn al reacties bekend op de dreigende terugkeer van een coffeeshop in hun straat en wijk?

Coffeeshops moeten volgens het huidige gemeentelijke beleid meer dan 500 meter bij een basisschool vandaan liggen. Dat is bij de Boerenstraat 89a overduidelijk niet het geval.

3. Waarom wordt bij de op handen zijnde verplaatsing van de coffeeshop het afstandscriterium niet gehandhaafd?

4. Bent u met het oog op het vigerende afstandscriterium en het belang van kinderen, jongeren en gezinnen bereid uw voorgenomen besluit te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

5. Zijn er op dit moment coffeeshops, dan wel voornemens tot verplaatsing van coffeeshops naar een locatie bij u bekend, waarbij het afstandscriterium van ten minste 500 meter van een coffeeshop tot de dichtstbijzijnde basisschool in het geding is? Zo ja, is het college bereid om over te gaan tot handhaving van dit criterium?

 

« Terug

Reacties op 'Verhuizing coffeeshop aanslag op leefbaarheid Transvaal - ChristenUnie/SGP: coffeeshop komt veel te dicht bij basisscholen te liggen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2014 > juli

Geen berichten gevonden