Herinrichtingssoap Appelstraat

maandag 29 september 2014 16:16

Al meer dan een maand kijken de bewoners van de Appelstraat aan tegen een berg stenen voor de deur. Ze liggen al weken gereed om gebruikt te worden bij de herinrichting van deze woon- en winkelstraat in de Vruchtenbuurt. Naar het schijnt omdat twee gemeentelijke diensten allebei een plan voor de Appelstraat hadden ontwikkeld die, eufemistisch gezegd, niet helemaal op elkaar aansloten. En dus liggen de werkzaamheden stil, zonder dat aan bewoners en ondernemers in deze winkelstraat duidelijk wordt gecommuniceerd wanneer de werkzaamheden weer worden opgepakt en wanneer deze worden afgerond.

Om weer schot in de herinrichting van de Appelstraat te krijgen stelt de ChristenUnie/SGP, conform artikel 38 van het reglement van orde, de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de hierboven beschreven situatie in de Appelstraat[1]?
  2. Klopt het dat de herinrichting stil ligt vanwege conflicterende plannen van verschillende diensten van één en dezelfde gemeente en dat de werkzaamheden hierdoor al meer dan een maand stil liggen? Zo ja, hoe lang hebben deze diensten nog nodig om hun probleem op te lossen? Graag een toelichting.
  3. Worden bij de werkzaamheden in de Appelstraat meerdere opgaven met elkaar gecombineerd (werk met werk gemaakt)? Zo nee, is hier wel goed naar gekeken, zodat de Appelstraat niet binnen afzienbare tijd weer moet worden opengebroken?
  4. Bent u bereid ervoor te zorgen dat de bewoners en ondernemers van de Appelstraat zo snel mogelijk van de overlast af zijn? Wanneer worden de herinrichtingswerkzaamheden weer opgepakt en wanneer worden deze afgerond? Wilt u hierover duidelijk communiceren met de bewoners en winkeliers?
  5. Nu de bomen aan de Laan van Meerdervoort gelukkig blijven staan en u voornemens bent de parkeercapaciteit onder andere in de Vruchtenbuurt zelf te vergroten, is de vraag of u bij de herinrichting van straten, zoals nu van de Appelstraat, van het Pomonaplein en van de Pomonalaan, gelijk kijkt naar de mogelijkheden voor vergroting van parkeercapaciteit in deze straten. En voorts, kunt u al eerste resultaten melden van het in het coalitieakkoord aangekondigde overleg met de buurtbewoners - Actiecomité Laat de Laan de Laan en Wijkberaad Vruchtenbuurt - over het vergroten van de parkeercapaciteit in de Vruchtenbuurt?

[1] AD/Haagse Courant, 27 september 2014 “Soap rond herinrichting”

 

« Terug

Reacties op 'Herinrichtingssoap Appelstraat'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2014 > september

Geen berichten gevonden