Slachtoffers loverboys mogen niet dupe van gemeente worden

gebroken-hartvrijdag 11 september 2015

De ChristenUnie/SGP heeft zorgen over de opvang van slachtoffers van loverboys, mishandeling en eergerelateerd geweld. Fractievertegenwoordiger Anil Kumar: “Gemeenten horen slachtoffers die zeer specifieke hulp nodig hebben onder te brengen bij landelijk gespecialiseerde instellingen. Voor bijvoorbeeld loverboyslachtoffers is dat Fier. Maar er zijn signalen dat gemeenten slachtoffers zo veel mogelijk proberen onder te brengen in eigen regionale voorzieningen om kosten te besparen. Deze regionale instellingen zijn echter niet gespecialiseerd in de opvang van deze specifieke slachtoffers”. De ChristenUnie/SGP heeft daarom samen met de Haagse Stads Partij en de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het college.

Landelijke afspraak

Er is een landelijke afspraak dat alle gemeenten een deel van het jeugdhulpbudget moeten reserveren voor landelijk opererende specialistische zorgaanbieders. Er zijn echter door gemeenten geen bedden gereserveerd of garanties gegeven dat deze specialistische instellingen ook daadwerkelijk cliënten gaan krijgen. Veel gemeenten zouden de voorkeur geven aan de eigen crisisopvang omdat daar al voor betaald is. Zo hopen zij een deel van het gereserveerde budget over te houden. Anil Kumar: “De slachtoffers krijgen dan niet de hulp die ze nodig hebben. Wij willen weten hoe Den Haag dit heeft geregeld.”

Niet in eigen regio

Dat de opvang van slachtoffers van loverboys, mishandeling en eergerelateerd geweld beter niet in de eigen regio kunnen worden opgevangen lijkt evident. Anil Kumar: “De kans dat ze terugvallen en opnieuw slachtoffer worden is in de eigen regio veel groter.” De ChristenUnie/SGP sluit opvang in regionale instellingen van loverboy slachtoffers overigens niet uit. “Als er bij de landelijke instelling een wachtlijst is dan moet je wat, want opvang kan vaak niet wachten. Die wachtlijsten ontstaan echter ook doordat de landelijke instellingen nu onvoldoende zekerheid hebben over hun inkomsten en dus niet kunnen investeren in extra bedden. Ik wil daarom dat Den Haag bedden gaat reserveren”, aldus Kumar.

Labels
Opvang

« Terug

Reacties op 'Slachtoffers loverboys mogen niet dupe van gemeente worden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2015

Geen berichten gevonden