Geen wietverkoop aan toeristen

Coffeeshop.jpg
Simon Fritschij
Door Simon Fritschij op 11 mei 2022 om 10:53

Geen wietverkoop aan toeristen

De ChristenUnie/SGP wil dat er een einde komt aan de verkoop van wiet aan toeristen in Haagse coffeeshops. Invoering van dit zogeheten ingezetenencriterium moet bijdragen aan het terugdringen van het aantal coffeeshops en de drugsoverlast in de stad. Nu ook burgemeester Halsema heeft aangekondigd het ingezetenencriterium in Amsterdam te gaan hanteren, kan Den Haag niet achterblijven.

Fractievertegenwoordiger Simon Fritschij: “Het is fantastisch als toeristen naar onze stad komen. Maar laat ze komen voor ons historische centrum of Scheveningen strand - niet om drugs te gebruiken. Als Amsterdam de verkoop van wiet voor toeristen aan banden legt ontstaat een waterbed van wiettoerisme naar Den Haag. Dus moeten we nu aan de slag en voorkomen dat Den Haag het nieuwe wietwalhalla wordt. Want waar coffeeshops en drugstoeristen samenkomen is overlast het onvermijdelijke gevolg.”

Labels: ,