ChristenUnie-SGP jongeren presenteren Haags jongerenmanifest

Overhandiging jongerenmanifest Judith Klokkenburg.jpg
Judith
Door Judith Klokkenburg op 4 maart 2022 om 17:00

ChristenUnie-SGP jongeren presenteren Haags jongerenmanifest

Vier jonge kandidaten op de lijst van de ChristenUnie/SGP presenteren vandaag een Haags jongerenmanifest. Hiermee willen ze de positie van jongeren in Den Haag versterken. Jongste kandidaat Chris Noordzij (plek 6) vertelt: “De gemeente beslist over onze toekomst. Helaas wordt er nog te veel over, en te weinig met jongeren gepraat over hoe die toekomst eruit moet zien. Daarom hebben we een 10 punten plan opgesteld waarin we allerlei voorstellen doen voor Haagse jongeren. Zo willen we bijvoorbeeld dat er een jongerenraad komt, die het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft.” 

Antonie Bargerman (plek 7) vult aan: “Ik zie om me heen dat veel jongeren te maken hebben met psychische klachten. We stellen een mentaal preventieakkoord voor waarmee we samen met jongeren een gezamenlijke aanpak opstellen om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren.”

Ook voor jongeren die geen huis kunnen vinden is aandacht in het manifest. Elisa van Dam (plek 3): “Den Haag moet een aantrekkelijke stad zijn voor jongeren om te wonen. Daarom willen we meer betaalbare woningen bouwen en beschermen we woningen tot €500.000 tegen het opkopen door beleggers. Ook willen we meer studentenhuizen.” In het manifest is daarnaast aandacht voor goed het klimaat. Tom van Koeveringe (plek 13): “Verduurzaming en de klimaatcrisis is dé uitdaging van deze tijd. Dat moeten we serieus nemen, en veel sneller vergroenen en verduurzamen. Wij willen in 2030 een klimaatneutrale stad.” 

In totaal doen de jonge kandidaten 10 voorstellen: 

  1. Pak mentale gezondheid aan. 1 op de 4 jongvolwassenen kampt met psychische klachten. Er komt een preventieakkoord mentale gezondheid waarmee we de handen ineenslaan met allerlei organisaties, onderwijs en jongeren zelf om mentale gezondheid op 1 te zetten.

2.    Elke jongere een woning. Jongeren moeten de kans krijgen om te wonen in Den Haag. Dus: flink meer goedkope en betaalbare woningen bouwen en een zelfbewoningsplicht tot 500.000 euro om starters te helpen. Ook voor studenten gaan we meer bouwen, juist ook met gemeenschappelijke ruimtes om eenzaamheid tegen te gaan.

3.    Jongeren beslissen mee. Helaas wordt er nog te veel over, en te weinig met jongeren gepraat. Daarom richten we een jongerenraad op, waarin jongeren gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan het stadsbestuur. 

4.    Een duurzame toekomst voor jongeren. Als we niet verduurzamen is Den Haag straks onleefbaar. Daarom zetten we in op een Den Haag dat in 2030 klimaatneutraal en 100% fossielvrij is. 

5. Einde aan schulden. Jongeren zijn kwetsbaar voor schulden en weten de weg naar hulp vaak niet te vinden door taboes en ingewikkelde regels. Dat moet beter, we maken een einde aan problematische schulden.

6.    Sporten is essentieel. Voor jongeren is sport een belangrijke uitlaatklep. We willen dat alle jongeren kunnen sporten, hoeveel jij of je ouders ook verdienen. 

7.    Regels voor jongeren? Regel het voor jongeren! Er komt 1 centraal punt waar jongeren terecht kunnen voor persoonlijk contact voor vragen, klachten en hulp over alles, van je rijbewijs tot hulp bij ondernemen of leren. Zo zorgen we voor een overheid die naast je staat.

8.    Goed onderwijs voor alle jongeren. Onderwijs is de basis. Dus beter praktijkonderwijs, een HAVO/VWO-school in Zuidwest en scholen die voor iedereen toegankelijk zijn, of je nou in een rolstoel zit of niet. 

9.    Einde aan armoede. Wat ons betreft is de armoede in 2025 gehalveerd en groeit in 2050 geen enkel kind in Den Haag meer in armoede op. Daarom zetten we onder andere in op wijkcoaches die jongeren ondersteunen en helpen.

10. Niemand slaapt op straat. Jongerendakloosheid is een groeiend probleem, en daar moet meer aandacht voor komen. We gaan uit van het principe housing first: een huis met goede begeleiding, zorg en aandacht. Niemand slaapt in Den Haag op straat.

Labels: