Bijdrage Judith Klokkenburg over bouwplan ‘The Grace’

Judith
Judith
Door Judith Klokkenburg op 30 juni 2022 om 14:41

Bijdrage Judith Klokkenburg over bouwplan ‘The Grace’

Voorzitter, Amazing grace is een zeer bekend en oud lied uit de christelijke geschiedenis. Het betekent “Geweldige genade”, het middelpunt van het christelijk geloof. Maar toen ik de plannen zag voor The Grace, dacht ik niet gelijk: what amazing. Natuurlijk, meer woonruimte is broodnodig in onze stad. En een ontwikkelaar die meer dan 1400 woningen wil bouwen, waarvan 30% sociaal, is in principe van harte welkom om te bouwen in onze stad. Maar dan moeten de randvoorwaarden ook goed geregeld zijn. En daar ontbreekt het tot nu toe aan in dit project. 

De ChristenUnie/SGP heeft zorgen over de gevolgen van de bouw van deze toren. Op sommige plekken zal er veel last zijn van windhinder en heel wat woningen in de omgeving krijgen een stuk minder zon of zelfs geen zon meer. Ook maken wij ons zorgen over het gebrek aan voorzieningen. Mensen moeten er namelijk niet alleen kunnen wonen, maar ook kunnen leven. Er wordt wel een aantal voorzieningen gerealiseerd, maar dit zijn er niet genoeg voor de toekomstige bewoners. En bovendien is er in dit gebied al een tekort aan voorzieningen. Mijn fractie maakt zich daar grote zorgen over. We hoorden vanochtend de huisartsen, waar te weinig ruimte voor is, maar ook andere sectoren hebben betaalbare bedrijfsruimte nodig. Broodnodige voorzieningen waarin onvoldoende wordt voorzien.
Het plan ontbreekt het aan voldoende groen waar bewoners gebruik van kunnen maken. Ik steun daarom ook moties en amendementen van collega's die hier iets aan willen veranderen.Daarnaast is een gedeelte van de voorzieningen, zoals sportfaciliteiten en een bioscoop, niet toegankelijk voor de buurt. Daardoor dreigt deze ontwikkeling een eilandje te worden, waarbij de verbinding met de rest van de wijk ontbreekt. De ChristenUnie/SGP is van mening dat juist de voorzieningen die er zijn toegankelijk moeten zijn voor de buurt. Daarom een motie met collega’s Arp (SP) en Faïd (HSP) met als dictum:

verzoekt het college bij de ontwikkelaar (en de belegger) aan te dringen op het openbaar toegankelijk maken van de niet-publieke voorzieningen in de stedelijke laag, en deze zodanig in te vullen dat het van toegevoegde waarde is voor de buurt.

Een andere zorg van de ChristenUnie/SGP zijn de huurprijzen van de sociale woningen. De huur van een heel groot deel van de sociale woningen zit tegen de liberalisatiegrens aan. Als er dan ook nog hoge servicekosten bijkomen, gaat de totale prijs er overheen en kan het gebeuren dat de bewoners geen recht meer hebben op huurtoeslag. Dan is de sociale huur in dit plan een farce. Dat moeten we voorkomen. Daarom een motie met collega’s Arp (SP), Faïd (HSP) en Barker (Partij voor de Dieren) met als dictum:

verzoekt het college in overleg te treden met de ontwikkelaar en de belegger om te borgen dat de hoogte van de servicekosten er niet toe zal leiden dat huurders van de sociale huurwoningen geen recht meer hebben op huurtoeslag.

Voorzitter, amazing grace, ik zou het graag zeggen. Ik ben benieuwd of de wethouder mij vandaag nog kan overtuigen waarom dit plan goed is voor de leefbaarheid in dit gebied, hoe er bijgestuurd gaat worden op een aantal zaken, zoals de voorzieningen en de servicekosten.

Labels: , ,