Eerste reactie op het coalitieakkoord

Judith
Judith
Door Judith Klokkenburg op 16 september 2022 om 14:37

Eerste reactie op het coalitieakkoord

De ChristenUnie/SGP is blij dat er een half jaar na de verkiezingen eindelijk een akkoord is en feliciteert D66, VVD, GroenLinks, CDA en PvdA met de totstandkoming hiervan. 

Judith Klokkenburg: “Het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord bevat veel mooie en goede plannen voor de stad, die wij herkennen vanuit ons verkiezingsprogramma. Een permanente winteropvang voor dak- en thuisloze mensen, een kerkverzamelgebouw voor internationale kerken en de raamprostitutie wordt gesloten, dat is goed nieuws voor de stad.  Maar de aanpak van armoede schiet echt tekort. Dé vraag die tienduizenden Hagenaars zich stellen is hoe ze de aankomende winter door gaan komen. Dit akkoord biedt daar geen antwoord op. Het is ronduit pijnlijk dat er meer geld wordt uitgegeven aan Olympische sporters dan aan de bestrijding van kinderarmoede.”

Flinke lastenverzwaring

Dat de stad financieel in zwaar weer verkeert, laat dit akkoord duidelijk zien: alle gemeentelijke belastingen gaan flink omhoog. Klokkenburg: “Het is onvermijdelijk dat er meer inkomsten moeten komen en de lasten dus worden verzwaard. Maar het Rijk zal ook echt over de brug moeten komen. Want niet iedereen zal die lastenverzwaring aan kunnen. En voor die mensen zie ik onvoldoende een antwoord in dit akkoord.” Klokkenburg maakt zich met name zorgen over de mensen die nu hun rekeningen al bijna niet meer kunnen betalen en in de schulden dreigen te komen: ‘’Er wordt geïnvesteerd in het tijdig signaleren van schulden. Dat klinkt mooi, maar dat doen we nu ook al. De stad is in financieel zwaar weer, voor veel Hagenaars en Hagenezen is het al windkracht 10. Er is een gebrek aan perspectief.’’

Zorgen over bezuinigingen

De fractie maakt zich wel zorgen over de bezuinigingen die zijn voorgesteld op bijvoorbeeld het ambtenarenapparaat en de wmo. Klokkenburg: “Het is onduidelijk wat we niet of minder gaan doen. Nu al worden burgers vaak niet snel geholpen en een extra bezuiniging helpt niet om de burger beter en sneller te helpen. De stad vergrijst, ouderen wonen bovendien langer thuis en hebben meer hulp nodig. Ik maak me zorgen hoe we deze ouderen waardig ouder laten worden in onze stad, te meer omdat er niet wordt geïnvesteerd in eenzaamheidsbestrijding.”

Raamprostitutie verdwijnt

Ondanks grote zorgen over armoede en bestaanszekerheid van de inwoners van onze stad ziet de ChristenUnie/SGP ook positieve elementen in het zojuist gepresenteerde coalitieakkoord. Klokkenburg: ‘’De ChristenUnie/SGP pleit al zijn hele bestaan voor het uitfaseren van de raamprostitutie in de Doublet-, Geleen en Hunsestraat. Daarvoor zie ik nu de eerste concrete plannen in een coalitieakkoord staan. Dat is echt een stap vooruit.’’ Ook het kerkverzamelgebouw valt op. Klokkenburg: ‘’De onderhandelende partijen hebben het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie/SGP goed gelezen, want het kerkverzamelgebouw staat alleen in ons programma. Een terechte waardering voor de maatschappelijke waarde van de talloze kerkgemeenschappen in Den Haag: die verdienen een thuis. En ook komt er einde aan gokreclames in de openbare ruimte, een mooi resultaat.’’ Tenslotte is de ChristenUnie/SGP is voorzichtig positief over de inspanningen om de gemeentelijke begroting op orde te krijgen. Klokkenburg: ‘’De gedane beloftes voor een zogeheten investeringsbegroting en cofinancieringsfonds zijn vooral vaag. Het begin is er, nu moet het nieuwe college ook leveren.’’ Datzelfde geldt voor duurzaamheid. Klokkenburg: ''De beloftes om Den Haag te vergoenen zijn vaag en niet concreet. Dat kennen we van eerdere colleges. Met de Enecogelden is er geld om onze stad echt te vergroenen en te verduurzamen. Daar moet een tandje bij.''

De ChristenUnie/SGP kijkt uit naar een constructieve samenwerking met het nieuwe college. Klokkenburg: ‘’Het heeft lang geduurd voordat dit akkoord er was. Het is zaak dat dit college snel met de raad, bewoners, ondernemers, maatschappelijke en religieuze organisaties aan de slag gaat om de plannen uit te voeren. Ik wens de zojuist gepresenteerde wethouders daar veel wijsheid en zegen bij!’’