Blijven wonen in je eigen wijk? ChristenUnie/SGP en SP willen proef met voorrang voor bewoners uit het eigen stadsdeel

presentatie IV wonen in je eigen wijk.jpeg
Judith
Door Judith Klokkenburg op 12 maart 2022 om 13:00

Blijven wonen in je eigen wijk? ChristenUnie/SGP en SP willen proef met voorrang voor bewoners uit het eigen stadsdeel

Vandaag dienen Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) en Lesley Arp (SP) een initiatiefvoorstel in waarin ze een plan presenteren om een gedeelte van nieuwbouwwoningen te reserveren voor bewoners uit het eigen stadsdeel. 

Klokkenburg: “Een veelgehoorde wens in onze stad is dat bewoners graag in hun eigen buurt willen blijven wonen. Deze roep klinkt vooral in wijken waar mensen al generaties lang wonen en omzien naar elkaar, denk bijvoorbeeld aan Scheveningen en de Rivierenbuurt. Deze mensen vormen het cement van de wijk. Daarom moeten we de wens van bewoners om in hun eigen wijk te blijven wonen serieus nemen.” 

Arp (SP) vult aan: “In Amsterdam is dit met de SP in het college al mogelijk gemaakt. Ook mensen die mantelzorg verlenen zijn hierbij geholpen. De Amsterdamse aanpak houdt niet alleen sociale structuren in stand: het zorgt ook voor meer draagvlak voor nieuwbouwplannen in de buurt.”

Concreet stellen de partijen voor om, naar Amsterdams voorbeeld, bij een nieuwbouw of transformatieproject 25% van de woningen toe te wijzen aan bewoners uit het betreffende stadsdeel. Bewoners moeten daarvoor in de afgelopen tien jaar minstens zes jaar onafgebroken in het stadsdeel wonen of hebben gewoond. Als deze pilot een succes blijkt, kunnen meer projecten hiervoor in aanmerking komen. Klokkenburg en Arp rekenen op brede steun in de gemeenteraad: “Van de Schilderswijk tot Scheveningen leeft de wens bij bewoners om in hun eigen wijk te blijven wonen. Op deze manier zorgen we ervoor dat dit ook echt gaat gebeuren.” 

Bijlagen

Labels: , , ,