ChristenUnie staat open voor katholieken

maandag 03 juli 2006 10:43

Hilversum – Katholieken kunnen zonder bezwaar lid worden van de protestantse ChristenUnie. Als zij hun politiek maar baseren op de Bijbel en geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dat zegt André Rouvoet, Tweede-Kamerfractievoorzitter van de ChristenUnie, tegenover het RKK-radioprogramma Andersdenkenden.

Groeiende katholieke belangstelling
Volgens Rouvoet hebben steeds meer katholieken belangstelling voor de ChristenUnie. “Wij zitten midden in een proces van groeiende belangstelling onder rooms-katholieken voor het politieke geluid van de ChristenUnie. Ik zoek bewust mijn gesprekspartners in de rooms-katholieke wereld op, er zijn gesprekken gaande.”

Belijdenisgeschriften
Rouvoet: “Ik wil ook een beetje loskomen van allerlei formele discussies over lidmaatschap, over grondslagformuleringen waartegen bezwaren bestaan, en dan gaat het over de verwijzing naar de belijdenisgeschriften uit de Kerk van de Reformatie. Ik begrijp de aarzeling van katholieken daartegen.” De protestantse belijdenisgeschriften waar Rouvoet op doelt zijn drie in getal: de Heidelbergse Catechismus (1563), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse Leerregels (1618 en 1619).

Jezus
Vooral de Heidelbergse Catechismus is behoorlijk antikatholiek. Volgens dit leerschrift is de ‘paapse mis’ een ‘vervloekte afgoderij’. Volgens de ChristenUnie hoeven de leden de genoemde belijdenisgeschriften niet meer te onderschrijven. “Onze grondslag is eenduidig: iedereen die ‘amen’ zegt tegen de belijdenis dat Jezus de Christus is en de Zoon van God is en met ons politiek wil bedrijven in gehoorzaamheid aan Zijn Woord, die is van harte welkom bij de ChristenUnie.”

Uniefundering
Van een nieuw lid wordt verwacht dat hij of zij de zogeheten Uniefundering onderschrijft. Die luidt als volgt: “De ChristenUnie erkent Gods heerschappij over het staatkundig leven, dat de overheid door God is gegeven en in zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat.”

Staatsrechtelijk relevantie
Over de Uniefundering ondervroeg katholieknederland.nl ChristenUnie-partijvoorzitter Peter Blokhuis. “De Uniefundering is eigenlijk een compromistekst. Door te verwijzen naar de Drie Formulieren van Eenheid laten we zien dat onze partij orthodox protestants is. Maar het onderschrijven van alle protestantse leerstellingen is geen absolute voorwaarde voor een lidmaatschap. Theologische afwijkingen zijn dus toegestaan mits ze staatsrechtelijk irrelevant zijn.” Zo druist het katholieke geloof in de eucharistie in tegen de Heidelbergse Catechismus, maar staat het niet haaks op het voeren van protestants-christelijke politiek; dus kun je als katholiek christen – “ook al ligt het niet voor de hand” - ChristenUnie-lid zijn, aldus Blokhuis.

Bron: www.katholieknederland.nl, door: de redactie


Uitzending Andersdenkenden: zondag 9 juli 14.00 uur, Radio 747

Foto: André Rouvoet in gesprek met Gerard Klaasen van 'Andersdenkenden' (bron:RKK)
Labels
André Rouvoet
In de media
Partij

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie staat open voor katholieken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.