Nieuws

Stop met onderzoeken naar de verplaatsing van de raamprostitutie

Mensenhandel prostitutie.jpgdonderdag 14 oktober 2021 Deze week gaat het in de gemeenteraad over de onderzoeken naar het verplaatsen van de raamprostitutie naar de sporendriehoek, het gebied tussen de drie sporen op de Binckhorst. Al €2 miljoen euro is er uitgegeven aan de onderzoeken die duidelijkheid moeten geven of verplaatsing zonder financiële steun van de gemeente mogelijk is, maar nog steeds is veel onduidelijk. Wat raadslid Judith Klokkenburg betreft gaat de geldkraan nu dicht: “Er zit nog €1 miljoen in de kas voor verdere vervolgonderzoeken, maar wat mij betreft zijn de risico’s veel te groot en laten de onderzoeken nu al voldoende zien dat het een zinloze exercitie is. Bovendien is er een duidelijke toename te zien van het aantal prostituées dat wil uitstappen en staan veel panden in de Doublet- en Geleenstraat al leeg. Cluster die 2 straten samen, zorg dat daar de omstandigheden verbeteren en investeer vooral in de mannen en vrouwen zelf: goede uitstapprogramma’s, maatschappelijke en financiële hulp en (een urgentieverklaring voor) woonruimte. Geef hen zo echte keuzevrijheid in hun leven.” lees verder
Labels
Mensenhandel en prostitutie

Raadslid Judith Klokkenburg blikt terug op de raad

Judith Klokkenburgdonderdag 07 oktober 2021 Vandaag was er na hele lange tijd weer een raadsvergadering met alle raadsleden in de zaal. Het was een lange vergadering maar we hebben mooie successen weten te behalen! Judith Klokkenburg, raadslid, aan het woord: lees verder
Labels
Gemeenteraad

Haagse fracties eisen dit jaar nog permanente winteropvang voor daklozen

Winteropvangdonderdag 07 oktober 2021 De fracties Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, PvdA, D66, Groep de Mos/Hart voor Den Haag, HSP en de SP eisen in de raadsvergadering van 7 oktober permanente winteropvang voor alle dak- en thuislozen. Deze moet van 1 november tot 1 april elke nacht open zijn en gratis toegankelijk. lees verder
Labels

Pak lachgaskoeriers aan met ‘mysteryshoppers’

lachgas.jpgdonderdag 07 oktober 2021 Ondanks een verbod op het recreatief gebruik en verkoop van lachgas, wordt het nog steeds volop verkocht en verhandeld in Den Haag. Raadslid Judith Klokkenburg: “Sinds een half jaar is het dankzij een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie/SGP verboden om lachgas op straat te gebruiken en te verkopen. Toch hoor ik nog regelmatig dat mensen flyers met aanbiedingen in de brievenbus ontvangen, waarbij lachgas aan de deur bezorgd kan worden. Dat is verboden en moet aangepakt worden. Lachgas is slecht voor je gezondheid, gevaarlijk in het verkeer en de overlast van rondslingerende lachgaspatronen is velen een doorn in het oog.” Ze zal daarom in de raadsvergadering pleiten voor de inzet van mysteryshoppers om lachgaskoeriers- en verkopers aan te pakken. lees verder
Labels
Drugs

Meld je aan voor een plek op de kandidatenlijst van de ChristenUnie/SGP

cu-sgp-vierkantvrijdag 17 september 2021 Op 16 maart 2022 zullen er weer gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De ChristenUnie zal meedoen aan de verkiezingen in Den Haag en in Leidschendam-Voorburg.
In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie in beide gemeenten een betekenisvolle bijdrage geleverd aan de lokale politiek en dat willen we de komende vier jaar weer doen. We zijn daarom op zoek naar potentiële raadsleden, fractievertegenwoordigers (Den Haag) en raadscommissieleden (Leidschendam-Voorburg). Maar ook zoeken we enthousiaste mensen die niet zozeer een concrete functie in het stadhuis ambiëren, maar wel graag een bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld door de contacten met de brede achterban van de ChristenUnie te onderhouden of door simpelweg betrokkenheid te tonen met een plek op de lijst. Wij hopen zo tot een brede vertegenwoordiging van sociaal betrokken christenen te komen! lees verder
Labels
Verkiezingen

Bijdrage Judith Klokkenburg Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Judith Klokkenburgdonderdag 16 september 2021 Vz, het is bijna 2 jaar geleden dat dit college het coalitieakkoord “Samen voor de stad” presenteerde. Veel plannen om de stad vooruit te helpen, om inwoners te faciliteren en zo nodig te helpen. Vandaag zou ik willen terugblikken op de realisatie van die plannen, maar vz, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat ingewikkeld is. Want wie had kunnen bevroeden dat nog geen 3 maanden na de installatie van dit college een pandemie zou uitbreken? Een pandemie die de wereld plat legde, ons land, onze stad, ja zelfs onze lokale democratie. lees verder
Labels
Financiën